Mdloba

kolaps, synkopa

Mdlobou rozumíme krátkou ztrátu vědomí, ke které dochází, pokud se našemu mozku nedostává dostatečného množství kyslíku. Obvykle není nebezpečná a život postiženého neohrožuje, pokud se však opakuje častěji, může značit vážnější onemocnění nebo poruchu organismu. Náš organismus se tímto způsobem brání, není-li totiž mozek dostatečně zásoben kyslíkem, prvním krokem je omezení jeho funkce. V případě, že nedostatek dosáhne kritické hranice, mozek přestává fungovat a vypíná se.

Mezi její nejčastější příčiny patří nízký krevní tlak neboli hypotenze, případně jen tzv. postojová hypotenze, jíž rozumíme nízký tlak, který způsobuje rychlá změna polohy při vstávání ze sedu nebo lehu.

K mdlobě také velmi často dochází v horkém, dusném či vydýchaném prostředí a u postižených úpalem či úžehem. Postihuje také těhotné ženy, nemocné cukrovkou a osoby s onemocněním krevního systému. Může se také objevit u osob ve špatném psychickém stavu, nejčastěji u žen, způsobuje ji nadměrný stres a s ním související tlak.

Dochází-li k mdlobě opakovaně, může se jednat o znak vážnějších chorob, je proto nezbytně nutné navštívit lékaře a nechat se odborně vyšetřit.

Mezi její příčiny patří zejména pobyt v teplém, nevětraném prostředí (až 35 %), nedokrvení mozku způsobené rychlou změnou polohy (až 10 %), neurologické příčiny (epilepsie, migréna, bolest hlavy – až 30 %), srdeční onemocnění (až 10 %), poruchy srdečního rytmu (až 35 %), špatný psychický stav (až 10 %). Mdloba vzniká také po jídle, kašli, stolici, vymočení apod. Až ve 40 % případů se nepodaří její příčinu zjistit.

Kapitoly

První pomoc

Nejprve postiženému zvedněte nohy tak, aby byly výš než hlava. Přesvědčte se, zda je při vědomí a normálně dýchá. Pokud došlo k poruše vědomí, postižený nereaguje ani na bolestivý podnět a nedýchá či nedýchá normálně, okamžitě přistupte k resuscitaci.

Dýchá-li postižený normálním způsobem, uveďte ho do stabilizované polohy a kontaktujte záchrannou službu. Lékaře přivolejte, i pokud po probuzení z bezvědomí postižený zůstává zmatený či vykazuje jiné obtíže.

Až v 10 % případů postižený utrpí po pádu zranění, ta je následně třeba ošetřit.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události