Krvácení

Krvácením rozumíme únik krve způsobený poraněním cév či poruchou jejich funkce. V těle člověka koluje mezi 4,5–6 litry krve, na každý kilogram tělesné hmotnosti připadá cca 70 ml krve. Vždy když ošetřujete krvavé zranění, snažte se předejít infekci a použijte gumové rukavice, máte-li je k dispozici.

Kapitoly

První pomoc při masivním krvácení

Nejprve ránu silně stlačte, např. přes kapesník, kus látky, igelit apod. Jde-li o tepenné krvácení, stlačte končetinu nad ranou. Následně poraněnou končetinu zvedněte nad úroveň srdce a zraněného uveďte do sedu či lehu. Vytvořte tzv. tlakový obvaz a přiložte ho k ráně. Končetinu nad ranou nezaškrcujte, tento krok je vhodný jen v případě velmi prudkého krvácení. Po přiložení tlakového obvazu musí být na konci končetiny možné nahmatat puls. V případě prosáknutí tlakového obvazu vytvořte novou vrstvu, pokud prosákne i ta, přejděte k zaškrcení končetiny takovým způsobem, aby na jejím konci nebyl hmatatelný puls. Důležité je, aby bylo škrtidlo minimálně 5 cm široké, a bylo přiložené přes oblečení.

Zapište si čas zaškrcení a povolujte jej každou hodinu na 2–3 minuty. Zaškrcenou končetinu neustále chlaďte.

Následně přivolejte záchrannou službu, případně zraněného sami převezte k lékaři na ošetření.

První pomoc při velkých ranách na krku a krvácení velkých žil

Ránu je nutné okamžitě neprodyšně a sterilně krýt. Sterilní krytí překryjte ještě vrstvou igelitu, aby nedošlo k nasátí vzduchu a následně ke vzduchové embolii. Ránu stlačte.

Zraněného uveďte do lehu a dbejte na to, aby rána byla co nejníže (nejlépe krk níže než srdce). Vytvořte silnou, ale měkkou tlakovou vrstvu a tou ránu stlačujte. Neustále kontrolujte frekvenci pulsu na zápěstí a neprodleně přivolejte lékařskou pomoc.

První pomoc při drobných, nekrvácejících ranách

Nejprve z rány vyjměte nezaklíněná cizí tělesa (např. štěrk apod.) a zbavte ji veškerých dalších nečistot. Následně ji důkladně omyjte mýdlovou vodou a vydezinfikujte pomocí 3% peroxidu vodíku či jiné dostupné dezinfekce (Septonex, Betadine apod.).

V dalším kroku ránu sterilně přikryjte, např. buničinou, u drobných poranění bude stačit polštářková náplast. V případě hlubších ran rozevírajících se do podkoží je třeba okraje rány stáhnout k sobě tzv. leukostehem, lidově mašličkou. Zraněného dopravte na lékařské ošetření a přeočkování proti tetanu, pakliže ho neabsolvoval v předešlých 5 letech.

Pro urychlení hojení ran menšího rozsahu lze použít např. mast Calcium Pantothenicum nebo gel Flamigel. Pokud rána začne bolet, zarudne či z ní vytéká hnis, je nutné opět vyhledat lékaře a domluvit se na dalším postupu.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události