Dechová porucha (porucha dýchání, dušení)

Dechové poruchy vznikají obstrukcí dýchacích cest způsobenou přítomností cizího tělesa v dýchacích cestách či zapadnutím jazyka. Vyskytují se také u osob léčících se s onemocněním srdce či plic, u jedinců po úrazech hrudníku, otravě léky, drogami či alkoholem, případně v důsledku velkého psychického vypětí.

Porucha dechu se projevuje špatně slyšitelným a špatně viditelným dýcháním, sípáním či chrčením. Postižení mohou lapat po dechu, mezi nádechy mít velké intervaly, v nejhorších případech může dojít až k zástavě dechu, ztrátě vědomí a křečím. Při hyperventilaci (zrychleném dýchání) se dostavuje brnění až křeče prstů či obličeje.

Kapitoly

První pomoc

Pakliže je postižený při vědomí a reaguje, uveďte jej do polohy vsedě či polosedě se zapřenýma rukama. Má-li u sebe léky upravující tento stav, dohlédněte na jejich užití.

Jestliže nereaguje, ale k zástavě dýchání nedošlo, nechte ho v poloze, v jaké jste ho našli. V případě, že reaguje, ale nedýchá normálně, je třeba ho otočit na záda, mírným záklonem hlavy uvolnit dýchací cesty a prověřit, zda v nich nejsou žádná cizí tělesa, která by dýchání překážela. Pokud je postiženým dítě či tonoucí, můžete mu dát 2–5 vdechů do plic, a nezlepší-li se jeho stav, neprodleně zahajte resuscitaci.

Máte-li podezření, že porucha dýchání vznikla v důsledku vdechnutí cizího tělesa (nejčastěji sousta potravy, u dětí části hračky), proveďte vypuzovací manévry. Stojí-li postižený, pokuste se ho několikrát dlaněmi udeřit mezi lopatky, a nedojde-li ke zlepšení, proveďte tzv. Heimlichův manévr, který spočívá v obejmutí člověka zezadu a několikanásobném prudkém stisku v oblasti nadbřišku.

Děti si v takových případech položte na ruku, podepřete jim hlavu a několikrát je poplácejte po zádech. Je-li manévr úspěšný, v následujících hodinách sledujte dýchání a stav vědomí; v případě neúspěchu přistupte k resuscitaci.

Při hyperventilaci je prvním krokem uklidnění postiženého. Pokud se problémy stupňují a jsou jasně psychického původu (vznikly následkem rozčilení apod.), nechte postiženého přibližně minutu dýchat do igelitového sáčku, aby vydýchaný oxid uhličitý vdechoval zpět. Pakliže příčina není známa nebo potíže neustávají, je třeba přivolat záchrannou službu.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

2
1Jana13. 7. 2017 13:35:29
Dobrý den, chci se zeptat ,když je pacient na UPV a v umělém spánku, probudí se při zástavě dechu?

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události