Chemické poranění – poleptání

Chemická poranění patří k jedněm z nejzávažnějších zranění vůbec. Je tomu tak zejména v případech, kdy byla chemická látka požita, k čemuž záměnou láhve s nápojem za láhev s chemikálií dochází poměrně často. Zasáhne-li chemická látka oko, může dojít k jeho devastaci a následné ztrátě zraku, proto je včasné a správné poskytnutí první pomoci pro postiženého naprosto zásadní. Na poleptaných tkáních se vytvářejí jizvy, jícen se zužuje, někdy hrozí i jeho protržení a vznik zánětu ohrožujícího postiženého na životě.

Pozor: Nikdy nepijte z jasně neoznačených lahví!

Nejčastěji k poleptání dochází při záměně neoznačených či špatně označených láhví, při hašení vápna nebo manipulaci s autobaterií. Po poleptání kyselinami kůže odnímá vodu a zbarvuje se dotmava až dočerna, při poleptání zásadami dochází spíše k hlubšímu poškození a kůže je naopak zbarvena do žlutozelena.

Kapitoly

První pomoc při poleptání

Postižené místo je nutné po dobu alespoň 10 minut vyplachovat proudem tekoucí vody tak, aby chemikálie odtékala co nejkratší cestou a nedocházelo tak k poleptání další části kůže nebo sliznic. Ránu je vhodné následně sterilně přikrýt. Došlo-li k poleptání známou chemikálií, je možné krytí prosytit slabým neutralizačním roztokem – u kyselin mýdlovou vodou nebo roztokem jedlé sody, u zásad citronovou šťávou nebo octem.

Nakonec je nezbytné přivolat záchrannou službu.

První pomoc při požití chemikálií

V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Nedošlo-li k poleptání saponáty, dejte postiženému vypít nejméně 2 litry vody. Po požití silných kyselin je možné podat ANACID, roztok jedlé sody nebo vaječný bílek, po požití zásad zředěný ocet nebo citronovou šťávu a neprodleně přivolejte záchrannou službu. Přivoljte ihned lékařskou pomoc!

Příklady kyselin: materiály ke zpracování fotografií, ropy, kůží, lepidla, hnojiva, dezinfekce

Příklady zásad: bělidla, detergenty, čističe odpadů, sloučeniny čpavku, cement

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události