Zvětšené lýtkové svaly

Hypertrofie lýtek

Zvětšení lýtek signalizuje Duchennovy (výslovnost je dyšénovy) svalové dystrofie, což je vážné geneticky podmíněné onemocnění svalů, které postihuje chlapce. Vadný gen pro protein dystrofin je totiž v chromozomu X, ale i ženy mohou tuto nemoc přenášet, byť se u nich nijak neprojevuje.

Nemoc se začíná projevovat u tříletých až pětiletých chlapců neobratností, později se vyskytuje také myopatický syndrom (myopatická kolébavá chůze, vyklenutí břicha, předsun bederní páteře či myopatické šplhání). Rozpoznat nemoc můžeme například podle toho, že dítě vstává ze dřepu šplháním prostřednictvím horních končetin po nohách a trupu. Hypertrofii lýtkových svalů lze v některých případech rozpoznat již u velmi malých dětí, které se teprve začínají batolit.

Jde o maligní onemocnění a ve 12 letech dochází ke kontrakturám Achillovy šlachy, což zapříčiní upoutání dítěte na invalidní vozík. Poškozeno bývá i srdce (kardiomyopatie), což může okolo 20. roku života dítěte způsobit smrt. Smrt zapříčiňuje také dechová nedostatečnost nebo infekce.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události