Zúžené zornice

Mióza, zúžené papily

Zúžení zorniček má na starosti parasympatikus, což je část vegetativního nervového systému. Při aktivitě tohoto systému v době klidu, před spaním, po jídle apod. se tak zorničky zužují. Rozšířené zorničky má na starosti parasympatikus a k rozšíření dochází při strachu, nebezpečí, leknutí, fyzické námaze, stresu i překvapení.

Zúžení, či naopak rozšíření zorniček je běžným jevem, který se u každého z nás vyskytuje každý den.

Někdy však mohou zúžené zornice signalizovat otravu opiáty, jako je heroin, kodein, morfin, metadon a další, otravu organofosfáty, karbamáty (pesticidy) či otravu physostigminem (užívá se v očních kapkách). Zornice pak lze přirovnat k hlavičkám špendlíků a doprovází je nízký tlak, malátnost, zvracení, spavost a další.

Při otravách jinými látkami, jako je například LSD, kokain, pervitin či amfetaminy, dochází naopak k rozšíření zornic.

U lidí v kómatu lze také pozorovat zúžené zornice, stejně jako v případě poruchy vědomí po úrazu hlavy, při mozkových nádorech či zánětech a metabolických poruchách.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události