Ztuhlost svalů

Tuhost svalů, zvýšené svalové napětí

Tuhé svaly se projevují při lézích centrálního motoneuronu při spastické obrně. Při poruše jedné končetiny mluvíme o tzv. monoparéze, v případě obou dolních končetin jde o paraparézu, a pokud jsou postiženy obě ruce i nohy, mluvíme o tzv. quadruparéze.

Je-li pohyblivost alespoň částečná, jde o parézu končetiny, zatímco v případě plagie je pohyb vyloučen úplně. Tyto termíny jsou v lékařské terminologii častěji užívané oproti názvu obrna. Cítíme-li omezenou hybnost jedné končetiny, co nejdříve vyhledáme doktora, neboť na vině může být nádor, krvácení do mozku, záněty nervů či roztroušená skleróza mozkomíšní. V těchto případech je potřeba podrobit pacienta neurologickému vyšetření.

Tuhé neboli rigidní svaly pak signalizují Parkinsonovu chorobu a doprovází je většinou ještě třes a hypokineze. Je třeba si uvědomit, že poruchy končetinové motoriky mohou být velmi vážné a často se objevují i v souvislosti s poruchou čití.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události