Zpomalené dýchání

Bradypnoe, zpomalení dechu, abnormální zpomalené dýchání, snížená dechové frekvence

U zdravého dospělého člověka je obvyklé 12 až 20 dechů za minutu, ale v případě trénovaných sportovců v klidu či u lidí ve fázi fyzické i duševní relaxace nebo ve spánku může být počet dechů za minutu i nižší. V tom případě hovoříme o tzv. zpomaleném dýchání neboli bradypnoi. Zpomalené dýchání může v některých případech signalizovat také poruchu centrální nervové soustavy či poruchu činnosti dýchacích center v mozkovém kmeni.

Jindy se může jednat o patologickou změnu vnitřního prostředí na zásadité (metabolická alkalóza), jako je tomu v případě ledvinové poruchy. Zpomalené dýchání doprovází také dušnost, jako je tomu v případě astmatického záchvatu kvůli abnormálnímu prodloužení výdechu.

Podle zpomaleného dýchání můžeme rozpoznat také intoxikaci opiáty či heroinem, ale i otravu léky proti kašli (kodein), zklidňujícími léky či dalšími látkami, které působí na dýchací centrum.

Objeví-li se následkem úrazu hrudníku, jako je zhmoždění po pádu, bolest při dýchání, snaží se postižený jedinec dýchání omezit. V tom případě podáváme léky tlumící bolest.

Pozorujete-li na sobě zpomalené dýchání bez dalších doprovodných příznaků, není potřeba se znepokojovat, neboť jde o normální stav. V případě, že se zpomalené dýchání objevuje spolu s nevolností, poruchou vědomí či psychiky nebo dalšími příznaky, voláme sanitku.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události