Zhrubnutí hlasu

Hrubý hlas

V pubertě dochází u dospívajících chlapců ke zhrubnutí hlasu pod vlivem hormonálních změn, což je zcela normální fyziologický jev. Hrtan se vlivem hormonů rozšíří, čímž je prostor pro rezonanci větší, a hlas tak v důsledku hlubší. Jestliže má dívka přebytek mužských hormonů, může i u ní dojít ke zhrubnutí hlasu, naopak u některých chlapců s hormonální poruchou ke zhrubnutí hlasu nedojde.

Za dočasné zhrubnutí mohou choroby hlasivek i dýchacích cest. Hlasivky mohou v některých případech úplně vysadit, takže daná osoba pak nemůže mluvit. Při namožených hlasivkách se dočasná ztráta hlasu objevuje docela často. Ke zhubnutí hlasu dochází i u kuřáků, neboť hlasivky se kvůli průchodu cigaretového kouře neustále namáhají.

Při infekci dýchacích cest a následném zhrubnutí či ztrátě hlasu není potřeba vyhledávat lékaře, neboť tento stav by se měl sám do několika dní upravit. Jsou-li však potíže dlouhodobého charakteru a máte-li podezření na poškozené hlasivky, vyhledejte lékaře.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události