Zhoršený sluch

Hypoakúzie

Dojde-li u nás k náhlému zhoršení sluchu, je potřeba obrátit se na praktického doktora či přímo navštívit oddělení ORL.

Na vině může být mazová zátka, která ucpala zvukovod, v tom případě ji doktor jednoduše eliminuje a problém je vyřešen. Jindy však za zhoršení sluchu mohou vážnější a hůře léčitelné příčiny. Nedoslýchavost postihuje až 5 % populace, obzvláště starší lidi, kteří mohou být kvůli svým obtížím až vyloučení z komunikace a hrozí jejich sociální izolace.

Při presbyakuzii neboli stárnutí sluchového aparátu lze postiženému pomoci nasazením naslouchátka. V některých případech způsobí zhoršení sluchu nadměrný hluk. Pracujete-li ve velmi hlučném pracovním prostředí, následkem čehož u vás došlo ke zhoršení sluchu, můžete si zažádat o odškodnění kvůli nemoci z povolání.

Sluchový aparát představuje poměrně složitý systém a k jeho postižení může dojít prakticky kdekoliv. Vyšetření sluchu probíhá u pacienta v prvé řadě prostřednictvím audiometrie na ORL oddělení.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události