Zhoršení zraku

Zhoršení zraku můžeme klasifikovat jako projev některých nemocí různých orgánů a systémů, kdy dochází k poruše zrakové ostrosti, omezení zorného pole, zhoršené přizpůsobivosti na tmu (šeroslepost), k poruchám vnímaní a vidění barev či k dvojitému vidění. Zhoršení zraků můžeme chápat také jako samostatnou oční vadu.

Porucha zrakové ostrosti

Myopie je změna zrakové ostrosti, běžněji označovaná jako krátkozrakost. Jedná se o nejběžnější zrakovou vadu, která může být dědičná, geneticky podmíněná. Dítě tak obvykle dostane brýle na dálku již při prvních školních letech. Krátkozrakost si můžeme i „vypěstovat“ častým namáháním očí při práci, ve škole nebo u počítače. Naopak dalekozrakost, hypermetropie, a vetchozrakost, presbyopie, postihuje především starší lidi. Při této poruše zrakové ostrosti bývá nejčastějším řešením pravidelné nošení brýlí. Dalekozrakost se koriguje spojkou, krátkozrakost rozptylkou. Obě tyto vady mohou být doprovázeny astigmatismem, což je cylindrická oční vada.

Náš zrak je během života ovlivňován mnoha faktory, působí na něj například hormonální změny v pubertě a dospělosti. Do puberty se u krátkozrakosti zrak může trochu horšit, v dospělosti se může dokonce lepšit. Později ve stáří se již vidění nezlepšuje. Lidé, kteří dlouhodobě nosí brýle a kontaktní čočky, by měli být pod dohledem očního lékaře a docházet na pravidelné prohlídky, přestože u nich nedochází ke zhoršení. Je důležité neopomenout prevenci, především u horších vad s více dioptriemi. V těchto případech by měl lékař sledovat jisté parametry a předejít tak komplikacím.

Jiná onemocnění

Kromě krátkozrakosti a dalekozrakosti existují i další oční onemocnění (např. glaukom při zvýšeném nitroočním tlaku), avšak zhoršené vidění může provázet dokonce ale i zcela jiné choroby. Může se tak stát při nádoru jedné z částí mozku, hypofýzy (podvěsek mozkový), kdy při určité velikosti začne nádor tlačit na zrakovou dráhu v oblasti tzv. chiasmatu, zkřížení. U nemocného dochází ke zmenšení zorného pole, k tzv. trubicovitému vidění, a přestává vidět do stran (jde o ztrátu periferního vidění).

Pokud se na přítomnost nádoru přijde včas a nádor je ještě malých rozměrů, lze jej bez větších komplikací operovat. Léčbu lze provádět i medikamentózně. Zrak se může horšit také lidem trpícím cukrovkou a vysokým krevním tlakem. Při zhoršení vidění v těchto případech však jde o závažný stav sítnice, a je proto co nejdříve nutné navštívit lékaře a důsledně dodržovat následně určenou léčbu.

K ne tak naléhavému zhoršení zraku může docházet při různorodých infekčních a horečnatých onemocněních. Zde je však rozostřené vidění pouze přechodný stav, který po úspěšné léčbě ustoupí.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události