Zakopávání o špičku nohy

Pokud nejsou poruchy chůze a motoriky zapříčiněné úrazem nebo bolestí, bývá na vině nervová soustava. Dojde-li k obrně či poškození jednoho periferního nervu, který vede z míchy do končetiny, pociťujeme příznaky poruchy hybnosti. Při poruše mozečku, který má na starosti koordinaci cílených pohybů, se objeví zakopávání a nejistá chůze podobná chůzi v opilosti. Centrální nervová soustava může být porušena útlakem kvůli tlaku v nitrolební dutině, nádorem mozkové tkáně či rozšířenými cévami.

V případě, že na sobě pozorujeme poruchy hybnosti, je potřeba co nejdříve navštívit praktického doktora nebo neurologa. Ten pomocí vyšetření odhalí příčinu vašich potíží a doporučí, jak dále postupovat.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události