Vystouplé oči

Exoftalmus

Vystouplé oči signalizují Graves-Basedowovu chorobu, což je autoimunitní onemocnění, při němž náš imunitní systém vytváří protilátky proti receptorům ve štítné žláze. Tím dochází k nadměrné produkci hormonů (T3 a T4), což se projevuje ztrátou váhy, pocením, třesem ruky, nespavostí, nesnášenlivostí tepla či zrychlenou srdeční akcí. Objeví se také vole neboli struma, což je zvětšená štítná žláza.

Na přesné příčině vystouplých očních bulbů se vědci zatím neshodli, avšak na vině je retrobulbární tkáň, která jako pojivová tkáň vystýlá očnice. Při chorobě dochází k jejímu zbytnění neboli otoku a oční bulby jsou vytlačovány vpřed.

Pociťujete-li na sobě uvedené příznaky, obraťte se na praktického doktora, který vám zřejmě doporučí i endokrinologické vyšetření.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události