Vysoký krevní tlak

Hypertenze

Na hodnotě krevního tlaku se podílí průsvit a poddajnost tepen, množství vypuzované krve, kvalita čerpací práce srdce i další faktory. Hypertenzi pak definujme jako stav, při němž byly ve dvou ze tří měření po sobě naměřeny hodnoty vyšší než 140/80 mmHg.

Není však radno podceňovat tzv. syndrom bílého pláště, který způsobuje, že je pacientovi v ordinaci u doktora naměřen vysoký tlak i přesto, že při měření vycházejí hodnoty mnohem nižší. Hypertenze se může projevovat i bolestí hlavy, bušením srdce, krvácením z nosu či úst nebo neklidem.

V některých případech není lehké příčinu vysokého tlaku objevit. Je-li neznámá, hovoříme o tzv. idiopatické či primární hypertenzi. V jiných případech (při tzv. sekundární hypertenzi) může být na vině ateroskleróza, ledvinové choroby, hormonální poruchy, vysoké množství hormonu aldosteron, nádor ledvin – feochromocytom, Cushingova choroba či hyperfunkce štítné žlázy.

Při objevení vysokého tlaku vyhledáme praktického lékaře.

Při výrazně vyšším tlaku (hodnoty 220/110 mmHg) nastává akutní hypertenzní krize, která se projevuje bolestí hlavy, závratí, zvracením, řečovými obtížemi či ochrnutím části těla a může připomínat mozkovou mrtvici nebo srdeční infarkt (bolest na hrudi). Okamžitě voláme sanitku a do jejího příjezdu pacienta posadíme a chladíme mu hlavu.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události