Vysoký cholesterol

Zvýšený cholesterol, hypercholesterolémie, zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, vysoký LDL

Cholesterolem rozumíme tukovou látku podílející se na výstavbě membrán všech živočišných buněk a výrazně přispívající k jejich správnému fungování. Člověk ho získává jednak z živočišné stravy, jednak se o jeho výrobu v těle z jiných živin starají játra. Cholesterol pak z jater putuje do krve a z ní se následně dostává do buněk v celém těle. Nepotřebný cholesterol putuje opačnou cestou. Játra ho z krve stahují zpět a přeměňují ho na žlučové kyseliny.

Cholesterol se v krvi nerozpouští a v cévách se pohybuje obalený lipoproteiny. A právě druh obalu určuje, zda se jedná o tzv. „hodný“ (HDL), či „zlý“ (LDL) cholesterol. Jak už bylo řečeno, HDL cholesterol stahují z krve játra a odstraňují ho z krevního oběhu, naopak LDL cholesterol vychytávají periferní buňky těla. Je-li ho v krvi příliš mnoho, ukládá se do stěn tepen a poškozuje je, následně proto může docházet k jejicj kornatění (ateroskleróze). Vyšší je tedy i riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění (např. infarktu). HDL cholesterol působí opačně, riziko snižuje.

Vzhledem k tomu, že zvýšená koncentrace cholesterolu v krvi nebolí a nijak se neprojevuje, je nutné pravidelně docházet na preventivní prohlídky, jejichž součástí měření cholesterolu je, a v případě zjištění vyšších hodnot důsledně dodržovat lékařova doporučení.

Normální koncentrace celkového cholesterolu v krvi je 5 mmol/l, přesnější je ovšem zjistit přesnou koncentraci HDL a LDL cholesterolu zvlášť. Normální hodnoty LDL se pohybují mezi 2,2–4,5 mmol/l a v případě HLD v rozmezí 1,1–1,4 mmol/l u mužů a 1,3–1,6 mmol/l u žen. Čím je koncentrace LDL vyšší, tím je pravděpodobnější cévní postižení.

Za zvýšenou koncentrací cholesterolu v krvi stojí nezdravý životní styl nebo vrozené dispozice. Pro jeho snížení je nutné dodržovat zásady zdravého životního stylu, tedy pravidelně vyvíjet fyzickou aktivitu, do jídelníčku zařadit více zeleniny a ovoce, vyřadit z něj naopak tučné výrobky apod. Pakliže ani tato opatření nejsou dostatečně účinná nebo má postižený hodnotu cholesterolu výrazně vyšší, než je normální, lékař mu předepíše léky snižující cholesterol. Jejich užívání však nezávisí pouze na koncentraci cholesterolu, zohledněny musejí být i jiné faktory, zejména hodnota dalších faktorů podílejících se na vzniku onemocnění cév. Léčebný postup je tedy vždy stanovován individuálně.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události