Tvorba krevních sraženin

Tvorba trombů, tromby, krevní sraženiny, trombofilie

Trombóza je definována jako tvorba krevních sraženin v cévách nebo srdci, na níž se podílí mnoho srážecích neboli koagulačních faktorů. Pokud by chyběly, mohlo by dojít k vykrvácení, a právě při poranění a porušení cévní stěny je vznik trombů nezbytný. Při normálním fungování se trombus po čase rozpustí a cévní průtok je obnoven.

Vznik trombu

Při některých nemocích, jako je hemofilie či von Wilebrandova choroba, je snížená tvorba trombů, takže i zvýšené krvácení, při jiných je naopak zvýšena krevní srážlivost, ke které dochází v případě, že tělo poraněno nebylo. V některých případech jsou na vině zase potíže s rozpouštěním trombu, takže trombóza přetrvává. Nebezpečí tkví v tom, že krevní sraženina může cévu ucpat, takže krev musí hledat jiné cesty. Často k tomu dochází u dolních končetin při trombóze hlubokých žil. Krev pak musí použít povrchové žíly. Jde o tzv. hlubokou žilní trombózu dolních končetin či flebotrombózu a může dojít až k embolii, při níž se sraženina uvolní a dostane se do srdce nebo plic, kde brání průtoku krve. Tak nedojde k okysličování krve a hrozí až smrt!

V některých případech trombóza nemá žádné příznaky a až při jejím opakování pociťujeme dušnost. Vždy však záleží, kde přesně se trombus zaklíní.

K vyšší náchylnosti k tvorbě krevních sraženin a k vzniku trombu hlavně v dolních končetinách přispívá porucha koagulačních faktorů (působí déle), porucha faktorů rozpouštění trombu, těhotenství a porod, obezita, estrogeny a hormonální antikoncepce či imobilizace, ke které dochází při dlouhodobém pobytu na lůžku, ale i dlouhým letem. Riziko trombózy se zvyšuje spolu s rostoucím

věkem, se srdečním selháním, cukrovkou, nádorovým onemocněním, poruchou metabolismu tuků či při ledvinových onemocněních (nefrotický syndrom, dialýza).

Ateroskleróza

Tvorba krevních sraženin v tepnách bývá spojena s aterosklerózou (objevuje se ve vyšším věku, ve spojitosti s cukrovkou, kouřením, špatnou životosprávou, vysokým krevním tlakem apod.). Dochází k nedostatečnému přívodu kyslíku a živin a embolie se může dostat do mozku (mozková mrtvice), ledvin, srdce (srdeční infarkt) či dolních končetin (ischemická choroba dolních končetin). Tromby vznikají v cévách orgánů, v tom případě nejde o embolii, ale o trombózu, nebo v srdci v případě umělých chlopní nebo fibrilace síní, odkud se dostávají dál do těla a způsobují embolii.

Prevence aterosklerózy

Důležité je dbát zásad zdravé výživy, to znamená snížit množství soli v potravě, vyvarovat se obezitě, cukrovce a kouření. Zařadíme také pravidelnou pohybovou aktivitu.

Užívání antikoncepce může rovněž trombózu zapříčiňovat, avšak její chvilkové vysazení nepomůže. Volte antikoncepci s nízkou dávkou estrogenů, v případě dědičných predispozic k trombóze volte jiné antikoncepční metody.

Porucha koagulačních faktorů

Tyto poruchy bývají vrozené a nelze je vyléčit. V těchto případech je pak důležité trombóze předcházet v případě dlouhodobého upoutání na lůžku či pacientů s umělými chlopněmi prostřednictvím injekcí s léky na ředění krve (warfarin, heparin – Fragmin, Clexan apod.).

Užíváte-li tyto léky dlouhodobě (někdo dokonce celý život), je nutné pravidelně docházet na odběry krve. V případě těhotných žen postižených trombózou či s poruchou koagulačních faktorů jsou tyto léky nasazovány až do konce šestinedělí.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události