Tvarově atypické červené krvinky

Tvarově atypické erytrocyty, sférocyty

Hematopoéza je velmi složitý proces, při němž jsou vytvářeny červené krvinky i další krevní elementy. Během procesu může docházet k mnoha odchylkám, avšak tělo by si s nimi mělo poradit tak, že špatně utvořenou krvinku nepustí do oběhu. Problém nastává ve chvíli, kdy je nesprávných krvinek velké množství a tělo je již nedokáže třídit. Tak se dostanou do krevního oběhu i tyto „vadné“ krvinky.

Krvinka má mít správně tzv. bikonkávní tvar, takže připomíná piškot s ďolíčkem uprostřed. Díky tomuto tvaru je její povrch velký, takže krvinka na sebe může vázat dostatečný počet kyslíkových molekul. Existují však některé choroby, při nichž získává červená krvinka kulatý, srpkovitý či jinak deformovaný tvar, případně i jinou velikost. Jsou-li krvinky větší než obvykle, jde o tzv. makrocytární anémii, jsou-li menší, pak o mikrocytární anémii.

Anémie je pak definována jako nedostatek funkčního hemoglobinu, více informací naleznete v článku Anémie.

Mezi nejčastější choroby patří srpkovitá anémie a thalasémie, pro něž je charakteristická deformace normálního hemoglobinového řetězce. Hemoglobin se skládá ze 4 bílkovinných molekul (globiny) a jedné molekuly hemu neboli železnatých sloučenin. Existuje více typů hemoglobinových sloučenin, přičemž u zdravého jedince by měly být hemoglobinové řetězce alfa a beta. Při srpkovité anémii však dochází k mutaci řetězce beta, vzniká hemoglobin S a krvinka mění svůj tvar z konkávního na srpkovitý. U thalasémie není řetězec beta vůbec vytvořen nebo je nahrazen jinými typy řetězce a výsledkem jsou červené krviny nesprávného tvaru i velikosti, které nejsou funkční a hromadí se v malých cévách nebo ve slezině. Následkem bývá zvětšená slezina či postižení krvetvorby.

Jak dál postupovat

Jestliže u vás lékař odhalil srpkovitou anémii nebo thalasémii, je potřeba si uvědomit, že tyto choroby jsou vážné a musí být pod dohledem hematologa. Důležitou prevencí bývá předcházet podchlazení, včasná léčba infekčních chorob a dodávání vitaminů a látek k posílení imunity do organismu neboli preventivní imunizace. Lékaři vám pak mohou pomoci transfúzí krevní masy. Jestliže se u vás objevily krvinky nepravidelného tvaru před krátkou dobou, je nutné pravidelně docházet na vyšetření a případně včas začít s léčbou.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události