Tendence k sebevraždě

Sebevražedný sklon, suicidální tendence

Slovem sebevražda definujeme dobrovolné rozhodnutí připravit sám sebe o život. Od jiných autodestrukcí, jako je náhodné sebezabití či sebeobětování ve válce, se odlišuje jinou volbou prostředků a především přáním zemřít. Tendence k sebevraždě pak zahrnuje i neúspěšné pokusy o sebevraždu či vyjádření nespokojenosti s životem. V některých případech lidé o plánování sebevraždy dokonce mluví, jiní to tají. Na sebevraždě se může podílet i alkoholismus, drogy, rodinné faktory, úvahy o smrti či zúžení zájmů.

Mezi motivy nejčastěji převládají ty kvůli narušeným partnerským či rodinným vztahům. V případě bilanční sebevraždy únik z utrpení, které nejde odvrátit, například v případě nádorového onemocnění, bankrotu či nečestného jednání. Až ve třetině případů sebevražd je na vině psychické onemocnění jako schizofrenie, někdy má sebevraždu na svědomí i drogová nebo alkoholová závislost.

Po prvotním motivu přichází myšlenka na sebevraždu, objevuje-li se častěji při prohlubující se depresi, lze mluvit o suicidální tendenci. Součástí je většinou úvaha a smíření se s takovým činem, následuje plánování. K samotné sebevraždě často dojde při zkratovitém jednání.

Vyskytuje-li se ve vašem okolí někdo, kdo o sebevraždě mluví, přimějte ho k návštěvě psychiatra nebo alespoň zajistěte psychiatrickou péči. Ačkoliv mohou být řeči o sebevraždě někdy jen prostředkem vydírání či zastrašování, výčitky svědomí bývají v případě uskutečnění sebevraždy hrozivé.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události