Snížení mimiky

Hypomimie, vymizelá mimika v obličeji

Pomocí obličejových svalů můžeme vyjadřovat naše emoce. Tyto svaly ovládá sedmý hlavový nerv neboli nervus facialis. Začátek nervových vláken najdeme v jádře ve Valorově mostu, který tvoří spolu s prodlouženou míchou mozkový kmen a k jádru jsou pak vedeny dráhami signály z vyšších etáží centrálního nervového systému.

Vymizení mimiky na jedné straně zapříčiňuje obrna vláken sedmého hlavového nervu v úseku mezi jádrem a svaly. Postižený jedinec pak má obtíže se zamračit, usmát, vycenit zuby nebo pískat, protože nedokáže rty vytvořit kroužek. Obrnu poznáme i podle vyhlazení vrásek či nosolabiální rýhy, která vede od nosu ke koutku úst. U některých pacientů můžeme pozorovat i pokleslé koutek úst či dolní víčko, kvůli kterému nejde oko zcela zavřít.

Na vině bývá Bellova obrna, kterou vyvolal otok nervu po infekci (většinou středouší) nebo prochladnutí, například při jízdě autem bez střechy. Tyto symptomy se objevují rychle a obvykle do pár dnů samy zmizí.

Ochrnutí může mít na svědomí i borelióza, úraz či nádorové onemocnění. Při poškození lícního nervu nastává u postižených obvykle panika, avšak tyto projevy buď samy vymizí, nebo je odstraní léčba bez trvalých následků. Vždy je však nutné co nejdříve vyhledat lékaře.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V případě, že náhle dojde k ochrnutí mimických svalů jen v dolní části obličeje, například jen u koutku úst, může jít o mozkovou mrtvici. Jestliže se objeví i zvracení, zmatenost, nevolnost nebo má pacient ochablou polovinu těla a nemůže mluvit, okamžitě voláme sanitku.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události