Snížení inteligenčních funkcí

Snížení inteligence, deteriorace intelektu a kognitivních funkcí

Při mentální retardaci, která se objevuje do 2 let věku dítěte, není inteligence a kognitivní funkce dostatečně vyvinuta. Objeví-li se podobné příznaky během života, mluvíme o demenci, která je typická především u starších lidí. Způsobit ji může mnoho příčin.

Deterioraci intelektu a kognitivních funkcí poznáme podle poruch paměti či apraxii, což je neschopnosti provádět úkony každodenního života, jako je třeba vaření. V některých případech není jednoduché demenci rozpoznat, naopak velmi zřetelná bývá u lidí po mozkové mrtvici či po úrazu hlavy a poranění mozku s masivním krvácením.

Zhruba u poloviny lidí nad 65 let, kteří trpí demencí, je na vině Alzheimerova choroba. Při tomto neurodegenerativním onemocnění ubývají mozkové neurony, což poznáme například podle poruchy krátkodobé paměti, takže pacienti si nejsou schopni vybavit čerstvé události.

Porušeno v těchto případech bývá i abstraktní a logické myšlení, kvůli čemuž nejdou pacientovi vyřešit ani lehké úkoly, těžko se rozhoduje a je zmatený: ztrácí se i na velmi známých místech. Nemocný také často nepoznává své blízké, obtížně mluví, bývá apatický a depresivní.

Mnohem rychleji pak nastupuje demence vaskulární etiologie, která většinou postihuje pacienty po mrtvici. Některé demence mohou být vyvolány i alkoholem či traumatem.

Demenci bohužel nelze v současné době vyléčit, byť ji můžeme alespoň zmírnit. U některých pacientů se nemoc vyvíjí velmi pomalu a příznaky jsou nenápadné. Postižený člověk si svoji nemoc uvědomuje jen z počátku a postupem času nadhled ztrácí. Objeví-li se u vašeho blízkého výše uvedené příznaky, obraťte se co nejdříve na doktora, který provede vyšetření a doporučí další postup. Posttraumatické demence pak nastupují ihned po úrazu.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události