Slepota

Amauróza

Slepota nás může postihnout z mnoha různých příčin. Vždy ale platí, že jakmile pocítíme ztrátu zrakových funkcí, je potřeba ihned vyhledat lékaře. Slepota sice přímo neohrožuje náš život, ale může ho značně znepříjemňovat a fatálně snižovat jeho kvalitu.

Na vině může být perforující postižení oka, při němž je porušena rohovka, čočka a sítnice. Někdy může slepotu po úrazu vyvolat také soucitné onemocnění neboli sympatická oftalmie, u kterého postižené oko zapříčiní autoimunitní granulomatózního zánět proti proteinům cévnatky, čímž náš imunitní systém napadne i zdravé oko. Jediným řešením je enukleace poškozeného bulbu, a to pouze do dvou týdnů po úrazu.

Cukrovkář může být postižen i diabetickou retinopatií, která způsobuje slepotu až u 2 % diabetiků. Dojde-li u diabetika k oslepnutí, je bohužel velmi pravděpodobné, že se nedožije dalších 5 let. Cévy v sítnici totiž dobře odrážejí náš celkový stav, a jsou-li postiženy ony, pravděpodobně nejsou v dobrém stavu ani cévy v ledvinách, srdci a mozku. Slepotu při cukrovce vyvolává trakční odchlípení sítnice (diabetická makolupatie).

Jsou-li na vině cévy v sítnici, objevit se může i tepenná okluze sítnicových cév. Okluze souvisí se vznikem embolie, a pokud dojde k ucpání kmene arteria centralis retinae, dramaticky klesají zrakové funkce člověka. Slepotu může způsobit celá řada další příčin jako poškození zrakového nervu, zrakových drah či zrakových center v týlním laloku. Úrazy pak provází většinou krvácení, záněty apod.

V rozvojových zemích zapříčiňuje slepotu hlavně chlamydiová infekce spojivek a následný trachom. Podle statistik se tato choroba rozvinula u více než 400 milionů lidí!

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události