Šilhání

Strabismus, heterotropie

Šilhání je odborníky nazýváno jako strabismus či heterotropie a způsobuje ho porucha ve vývoji binokulárního vidění. Tu může zapříčinit mnoho faktorů a většinou se na ni přijde již v dětství.

Všimnou-li si rodiče, že jejich dítě šilhá, je nutné co nejdříve navštívit očaře.

V případě, že nedochází ke korekci strabismu, se může šilhání rozvinout až v amblyopii neboli tupozrakost. Podněty ze šilhavého oka jsou pak inhibovány a centrálním nervovým systémem ignorovány, takže dítě na oko prakticky nevidí, ačkoliv samotné oko porušeno není.

Strabismus může dále zapříčinit i excentrickou retinální fixaci. Kvůli dosažení optimální zrakové ostrosti bývá pozorovaný objekt fixován okem do foveou neboli místa nejostřejšího vidění. Jestliže to nejde například z důvodu šilhání, je zraková ostrost nižší.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události