Puchýř/puchýře

Puchýř může signalizovat celou řadu onemocnění. Při posuzování závažnosti je potřeba vzít v potaz další případné příznaky, příčinu vzniku, umístění puchýře i časový horizont.

Objeví-li se puchýř na chodidle v důsledku dlouhé chůze, nejde o nic vážného a není nutné navštěvovat lékaře. Stačí místo vyčistit a zakrýt náplastí.

Pokud je puchýř vyvolán popáleninami druhého a vyššího stupně, je nutné vzít v potaz i rozsah, poskytnutí první pomoci a fakt, zda se jedná o dítě, či dospělého. Při vzniku popáleniny (například při polití se horkou tekutinou) je potřeba při první pomoci odstranit oděv, ozdoby jako řetízky apod. a chladit kůži co nejdéle (i 30 minut) proudem chladné vody. Je-li stav vážný, zavoláme sanitku a do jejího příjezdu kůži stále chladíme.

Puchýře, které splývají ve větší buly, signalizují kožní onemocnění, která mohou být i velmi vážná, jako v případě toxické epidermální nekrolýzy. Při ní vznikají puchýře a buly, následuje cárovité odtržení kůže. Tato choroba se může objevit jako důsledek těžké reakce na některé léky a je nutné obrátit se na lékaře.

Při výsevu puchýřů (kromě těch na chodidlech a dlaních, jež způsobuje mechanické tření), zvlášť pokud stav přetrvává nebo se dlouho nezlepšuje, je nutné vyhledat kožního lékaře, který odhalí příčinu onemocnění a navrhne vhodný léčebný postup.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události