Příbytek tělesné hmotnosti

Tloustnutí, přibývání na váze

Za příbytek tělesné hmotnosti označujeme stav, při němž v krátkém časovém horizontu narůstá váha jedince. Mezi očividné příčiny přibývání na váze patří zvýšení kalorického příjmu, snížení pohybových aktivit kvůli tělesnému handicapu či dlouhodobá rekonvalescence, při níž se organismus zotavuje z nemoci. Přibývání na váze však může vyvolat také užívání hormonální antikoncepce a dalších léků, jako jsou kortikoidy, snížená funkce štítné žlázy (tzv. hypotyreóza, při níž náš organismus ukládá energii do zásoby), Cushingova choroba (jde o hormonální nerovnováhu) či skoncování s kouřením, při němž jedinec nahrazuje nikotin jídlem.

Jak se bránit

Nejprve je potřeba odhalit příčinu nárůstu tělesné hmotnosti, stejně jako zanalyzovat, za jak dlouhé období přibyl daný počet kilogramů. Dále je nutné si uvědomit, zda nedošlo ke změně našeho životního rytmu vinou nového sedavého zaměstnání, stresu či psychických starostí, na kterém bychom reagovali změnou jídelníčku. Na vině může být také skoncování s pravidelným sportem. Jestliže ani jeden z důvodů pro vás neplatí, tloustnutí má na svědomí zřejmě změna hospodaření metabolismu, a v tom případě je potřeba obrátit se na doktora. Metabolické poruchy je totiž potřeba pravidelně sledovat a především je léčit.

Existuje několik možností, jak se přebytečných kilogramů zbavit. Určující bývá BMI neboli body mass index, který nám pomůže zhodnotit míru naší nadváhy. Získáme ho tak, když vydělíme naši váhu druhou mocninou naší váhy (v metrech). Vyjde-li nám číslo do hodnoty 25, je naše váha naprosto v pořádku. Za nadváhu se pak označuje rozmezí 25−29, zatímco od 30−32 jde už o obezitu 1. stupně. Hodnoty nad 32 bodů jsou považovány za projev morbidní obezity neboli obezity 2. stupně. Výpočet body mass indexu je důležitý proto, že v každé „kolonce“ se doporučuje jiný postup. Zatímco při nadváze nám pomůže změna životního stylu, při obezitě lze doporučit i chirurgický zákrok jako podvázání žaludku či bypass.

Pro některé případy BMI neplatí

BMI ukazatel však není směrodatný pro sportovce, u nichž velkou část váhy zabírá svalová hmota. V těchto případech je pak vhodné nechat si změřit tloušťku kožní řasy, využít lze i WHR index (Waist to Hip Ratio), který se zabývá poměrem mezi boky a pasem. U žen by měla být hodnota indexu od 0,7 do 0,8, u mužů od 0,8 do 0,9.

Prevence

Pokud stále přibýváte na váze, signalizuje váš organismus metabolickou poruchu, kvůli níž se živiny místo zpracování ukládají.

Příčin existuje celá řada, ale je důležité si nadváhu uvědomit a aktivně proti ní bojovat, neboť obezita může zdraví člověka vážně ohrožovat. Je-li na vině metabolická porucha, je nutné obrátit se na lékaře, neboť v našem organismu jsou narušeny fyziologické procesy.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události