Poruchy učení

Problémy s učením, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, specifické poruchy učení

Poruchy učení vyvolávající problémy ve vzdělávacím procesu mají celou řadu příčin. Projevují se hlavně v období povinné školní docházky, neboť později je již studium dobrovolné, a v případě zjištění těchto poruch učitelem nebo rodičem dítěte je nutné obrátit se na doktora a výchovného poradce.

Vzdělávací proces může být narušen také jinými obtížemi, jako je slepota, hluchota, mentální retardace atd., při nichž poruchy učení přímo souvisejí s daným onemocněním. V tom případě je na místě specializovaná pomoc, při které se angažuje nejen psycholog, ale také logoped, vychovatel a pedagog i další. Je dobré si uvědomit, že mozek dítěte je do jisté míry plastický a lze mu snadno prostřednictvím terapií pomoci. Někdy může být dítě s poruchami učení také obětí šikany či terčem posměchu, což způsobuje dítěti těžké psychické problémy.

Specifické poruchy učení pak nevyvolává alterace vývoje (zraku, sluchu) ani pro rozvoj dítěte nevhodné prostřední, neboť tyto obtíže nezpůsobuje deficit inteligenčního kvocientu. Příkladem může být celá řada vědců s vysokým IQ, která také měla specifické poruchy učení.

Ve většině případů dítě trpí dyslexií neboli neschopností číst psaný text obvyklou metodou, problémy má postižený také s porozuměním textu. Rodiče to mohou rozpoznat podle toho, že dítě se jen velmi těžko učí číst, čte pomalu, neumí s textem pracovat a často mu ani nerozumí. V případě dysgrafie dělá dítěti problém psaní, těžko se mu učí i opisují písmenka a napsat delší text mu působí obtíže. U někoho se projevuje i téměř nečitelným rukopisem.

Má-li dítě problémy s počítáním a matematickými operacemi, je na vině zřejmě dyskalkulie, což se projeví i přes velkou snahu dítěte špatnými výsledky v tomto předmětu. Obdobných poruch existuje ještě mnohem víc. Poruchy učení mohou způsobovat i některé nemoci jako lehká mozková dysfunkce, dětská mozková obrna či hyperaktivita. Je důležité, aby se rodič dítěti a jeho vzdělávání věnoval a v případě nalezení některých obtíží u dítěte vše konzultoval nejen s učitelem a vychovatelem, ale případné také pediatrem či psychologem.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události