Poruchy koncentrace

Poruchy pozornosti

V tomto případě je porušena integrační funkce mozku, a ačkoliv samostatná porucha soustředění prakticky neexistuje, vyskytuje se s mnoha dalšími chorobami, jako je porucha chování a paměti, ale i porucha intelektu a exekutivních funkcí. Příčin může být mnoho, ale většinou bývá na vině funkční, nebo strukturní poškození mozku.

Už u malého dítěte lze pozorovat hyperaktivitu s poruchou pozornosti neboli ADHD (attention deficit hyperaktivity disorders). Její objevení bývá spojeno se začátkem školní docházky a projevuje se neposedností dítěte, jeho impulzivností či agresivitou.

Porucha pozornosti se pak vyskytuje spolu s poruchou učení, přičemž školní výsledky dítěte neodpovídají jeho inteligenci. Dítě se navíc projevuje jako značně nevychované. Ke stabilizaci ADHD dochází až v průběhu dospívání, při němž si dítě osvojuje vzorce chování či společenské normy, ale i přesto se až polovina všech případů projevuje i v dospělosti.

Na vině bývá u poruchy pozornosti také demence, kterou může způsobit mnoho faktorů. I proto se klinický obraz vždy liší dle mechanismu i příčiny. Vyléčit demenci není v současné době bohužel možné, přesto lze její projevy tlumit prostřednictvím rehabilitace nebo léků.

Existuje celá řada dalších příčin vzniku poruchy pozornosti jako mozková traumata či nádor v mozku. Na vině bývají v některých případech i emoční poruchy. Jestliže vás trápí výše uvedené příznaky, v každém případě se obraťte na svého lékaře.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události