Poruchy čití

Hyperstézie, snížené vnímání podnětů, snížení citlivosti, zvýšení citlivosti, anestezie, hyperstezie

Porucha čití v sobě zahrnuje snížené vnímání dotyků, tlaku, tahu, bolesti, pohybu, tepla i chladu, přičemž narušeno může být jen jedno z toho, nebo také více druhů čití, vždy na místě, jež obsluhuje příslušný nerv. Porušeno tak může být vnímání čití na celé končetině či dalších místech, jako je obličej, záda, břicho apod.

Při postižení povrchového čití je snížená citlivost na chlad a teplo, bolest, lehký tlak a částečně i dotyk, zatímco při porušení hlubokého čití je sníženo vnímání vibrace, polohy či pohybu. V důsledku to znamená, že postižený jedinec při zavřených očích neví, v jaké poloze má nohu či prst, a nevnímá pohyb svého těla. Tyto systémy čití vedou do mozku vždy jiné dráhy a při porušení jsou na vině úrazy, nádory či záněty v míše nebo mozku, stejně jako další choroby nervového systému. V případě, že jsou postiženy oba systémy, jde o tzv. globální poruchu čití.

Zvýšené a snížené čití

Při zvýšeném čití vnímá postižený jedinec brnění či mravenčení (více viz článek Pocit mravenčení) či pociťuje intenzivnější bolest, a to bez očividné příčiny. Čití však může být také snížené či úplně vymizelé, v tom případě se jedná o tzv. anestezii. Úplnou ztrátu čití jen u bolesti pak nazývají vědci jako alangezii, obdobný název se vžil i pro léky proti bolesti – analgetika. Snížená citlivost čití může být velice nebezpečná, neboť postižený jedinec necítí ani poranění, ani například popálení, a bolestí tak není ve své podstatě nijak chráněn.

Poškození nervu

Poruchy čití může vyvolávat i samotný nerv, pokud dojde k jeho poškození. Jestliže je postiženo více nervů najednou, tzv. polyneuropatie (vyskytuje se například u cukrovky), objevuje se porucha hlavně na koncových částech končetin, např. v rozsahu „rukavice“ či „punčochy“. Pacienti tak například necítí na noze přezůvku apod.

Přechodná porucha čití

V některých případech je snížení čití pouze přechodnou záležitostí, zatímco jindy nastává progredující onemocnění, které následně způsobuje poruchu hybnosti. Při léčbě pak vždy záleží na konkrétní příčině, která poruchu čití způsobila, a podle toho navrhne neurolog další postup. Jestliže již dlouhodobě pociťujete mravenčení na končetinách či změnu ve vnímání tepla, chladu nebo bolesti, co nejdříve se obraťte na svého lékaře, který vám pravděpodobně doporučí další neurologická vyšetření.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události