Pomočování

Enuréza, enuresis nocturna, enuresis diurna, pomočování přes den, pomočování v noci

Za enurézu označujeme mimovolné pomočování v pozdějším věku, než je 5 let. Nejčastěji se vyskytuje v noci (enuresis nocturna). Na vině může být vrozená vada močového měchýře, nízká noční sekrece antidiuretického hormonu či narušená spolupráce mezi močovým měchýřem a nervovým systémem, kdy dítě nevzbudí jeho potřeba jít močit. Často se vyskytuje u více členů rodiny.

Pomočování se však objevuje i v souvislosti s psychickým traumatem a velkým stresem, přičemž pomočováním se to ještě zhoršuje, neboť dítě se stydí a může trpět pocitem méněcennosti. Následkem toho se pak rozvinou psychické problémy a dítě má například potíže začlenit se do kolektivu, proto je velmi důležitý pozitivní přístup rodičů. Je vhodné rovněž vyhledat pediatra, neboť podáváním léků na noc, jež fungují na podobném principu jako antidiuretický hormon, takže snižují produkci moči, lze problém jednoduše vyřešit.

Jestliže se obdobné potíže vyskytují i u dospělého člověka, jde o močovou inkontinenci. Na vině může být celá řada příčin, v případě stresové inkontinence vyvolává únik moči zakašlání, smích či běh, což je způsobené poruchou svalů pánevního dna. Nezřídka tak na to trpí ženy po porodu, avšak tento problém lze odstranit chirurgickým zákrokem. Za urgentní inkontinenci označujeme stav, kdy se potřeba moči objeví velmi náhle, postižený nestihne dojít na toaletu a dochází k úniku moči. Urgentní inkontinenci pomáhají vyřešit léky.

Při reflexní inkontinenci je pak porucha ve spojení močového měchýře a nervů, k čemuž dochází například po úraze míchy. Tak nelze vyprazdňování močového měchýře dost dobře kontrolovat. Samovolným únikem moči trpí poměrně značná část populace a s pomocí lékařů ji lze snadno vyřešit. Zapomeňte proto na svůj stud a vypravte se za svým doktorem co nejdříve.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události