Oslepnutí na jedno oko

Nemoci zrakového nervu se projevují tím, že zasahují jen jedno oko. Mezi jejich příznaky patří zúžení zorného pole, výpady v zorném poli (tzv. skotom) či úplné oslepnutí na jedno oko. Existuje jen omezené množství příčin, které za těmito onemocněními stojí. Nejčastěji se jedná o cévní oběhové poruchy, mezi které se řadí např. staterosklerotické změny ve velkých cévách. Zrakový nerv je zásoben cévami z více povodí, mezi nimiž dominuje vnitřní větev krkavice neboli arteria carotis interna. V ní se nacházejí aterosklerotické pláty a právě ty mají na svědomí její zúžení. Mezi jeho projevy patří snížení cévního zásobení terče zrakového nervu. Slepota způsobená aterosklerózou může být trvalá i dočasná, rozhodující je míra zúžení cévy.

Oslepnutí na jedno oko však může být způsobeno i embolizací žilního oběhu v oku. Vzniká tak, že se do této oblasti dostane krevní sraženina, která náhle ucpe cévní odtok z oka. Oslepnutí v tomto případě nemusí nastat hned, zrak se někdy zhoršuje postupně. V takových případech je důležité nepodcenit příznaky a co nejdříve vyhledat lékaře, aby byla stanovena správná diagnóza a nastolena vhodná léčba. Ta spočívá zejména v ozařování cév laserem, které má za cíl zabránit další embolizaci a tím rozsáhlejšímu poškození oka.

V malém procentu případů slepota na jedno oko vzniká i u pacientů, již utrpěli úraz oka či se u nich vyskytl nádor. Ateroskleróza se však neprojevuje pouze v oku, nýbrž i u jiných orgánů. Pakliže postihla více tepen či byla diagnostikována až v pokročilém stadiu svého vývoje, její léčba bývá velice obtížná.

Varovné signály tohoto onemocnění nemusejí být vždy snadno zpozorovatelné (ze začátku např. pouze nepatrné výpady v zorném poli), a proto hrozí, že bude odhaleno až v pokročilém stadiu. Pakliže měl však postižený úraz, následkem čehož u něj došlo ke ztrátě zraku na jednom oku, nebo bez zjevné příčiny přestal vidět na jedno oko, je nezbytné neprodleně vyhledat lékaře, neboť oční problémy mohou poukazovat i na mnohem závažnější onemocnění, která se nemusejí týkat pouze zraku.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události