Nevyzrálé červené krvinky

Nevyzrálé erytrocyty, retikulocyty, erytroblasty

Červené krvinky vznikají v kmenové buňce kostní dřeně, kde postupně zrají v dospělé krvinky neboli erytrocyty a následně se vyplavují do krve.

Pakliže dojde k narušení tohoto procesu a tělo se potýká s nedostatkem zralých a funkčních červených krvinek, vzniká chudokrevnost neboli anémie. Její vznik je pozvolný a mezi hlavní příznaky patří bledost, únava a nízký krevní tlak. Pokud dojde k vyčerpání veškerých zásob funkčních krvinek nebo mechanismů jejich tvoření, přidává se ještě zrychlená srdeční činnost.

Těžkou chudokrevnost nazýváme arminati anémie a spočívá v tom, že je v důsledku ionizujícího záření, virových onemocnění, užívání cytostatik, působení různých chemikálií či pesticidů natolik poškozena kmenová krvetvorná buňka, že není schopna zrát v červené či jiné krvinky tak jako u zdravých jedinců. Postiženému následkem toho hrozí infekce, zvýšená krvácivost zranění, dušnost a nižší výkonnost.

K onemocněním červených krvinek patří i tzv. čistá aplazie červené řady, která je buď vrozená, nebo vznikla v souvislosti s jistou virovou infekcí. Může se objevit buď náhle a probíhat velmi prudce, nebo je naopak chronická. K nedostatečnému dozrávání krvinek dochází také při tzv. myelodysplastickém syndromu, což je onemocnění, které může v některých případech přerůst až v leukémii.

Červené krvinky v průběhu svého dozrávání získávají hemoglobin, který na sebe váže železo a kyslík. Ty zajišťují jejich správnou funkci, tedy přepravu dýchacích plynů. Proto může chudokrevnost vznikat i v případě, že v organismu chybí látky nezbytné pro jejich tvorbu, tedy železo, kyselina listová a vitamin B12.

K anémii dochází i v důsledku nedostatku erytropoetinu, hormonu, který stimuluje tvoření červených krvinek v kostní dřeni. Tyto případy se řeší úpravou životosprávy, která spočívá v dostatečné konzumaci potravin bohatých na železo, kyselinu listovou a vitamin B12.

Léčba

Závažná onemocnění červených krvinek je nutné řešit pomocí transplantace krvetvorných buněk, po níž následuje podávání imunosupresivních léků. Jako dočasné řešení se nabízejí i krevní transfuze, v jejich důsledku je však organismus přetížen železem, což může vést ke komplikacím při následné transplantaci.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události