Neschopnost racionálního myšlení

Neschopnost racionálního uvažování

Snížená schopnost racionálně uvažovat nastává v souvislosti s mnoha chorobami či psychickými stavy, stejně jako u kvalitativní změny vědomí (delirium či otrava, například i alkoholem). Může jít také o příznak demence, byť například v případě Alzheimerovy choroby se neschopnost racionálního uvažování objevuje až v pozdějších stadiích, zatímco na začátku jsou typické spíše poruchy paměti.

Souvisí i s celkovou zmateností, kvůli níž se postižený jedinec ztratí i na známých místech, a poruchou recentní paměti, při níž člověk zapomíná, co dělal před chvílí, ačkoliv si vybavuje situaci starou například 20 let.

Ne vždy je však u staršího člověka, který má potíže s pamětí, na místě panika. Zapomínání je totiž přirozenou součástí procesu stárnutí. Lékaře je třeba vyhledat v případě, že si postižený jedinec nepamatuje nedávné události, nedokáže najít slova pro předměty každodenní činnosti či se ztratí i ve velmi známém prostředí. Uvedené příznaky mohou být pro postiženého jedince velmi bolestné a zatěžující, neboť svoji nemoc vnímá. V pozdějších stadiích si však chorobu již neuvědomuje.

Demence či mentální retardace navíc zasahuje do běžného života i každodenních činností nemocného, který tak není schopen se například obléci či si uvařit.

Neschopnost racionálního uvažování souvisí také s psychickými poruchami, jako je schizofrenie. U ní trpí nemocný bludy, poruchou myšlení i vnímání a může mít i halucinace. Velmi vážná je pak paranoidní schizofrenie, při které se postižený obává, že jej někdo sleduje, aby mu ublížil nebo ho zabil. Tak třeba přestává dokonce jíst, neboť i jídlo může být podle něj otrávené. Schizofrenie se projevuje i mnoha dalšími příznaky.

V případě, že neschopností racionálního myšlení trpí váš blízký člověk, je nutné zařídit specializovanou pomoc. Schizofrenie se rozvíjí hlavně v časné dospělosti jedince, ale objevit se může i kdykoliv jindy. Osoby závislé na alkoholu či drogách poznáme podle dalších příznaků.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události