Nadváha

Nadváhou rozumíme stav, při němž se v těle nahromadí tuková tkáň a v důsledku toho dojde ke zvýšení tělesné hmotnosti přesahující normu. Je-li zvýšení hmotnosti výrazné, hovoříme o obezitě, a postižený se vystavuje riziku vážných zdravotních komplikací. Počet lidí s nadváhou a obezitou ve světě od poloviny 20. století neustále stoupá, v ČR tito lidé dnes tvoří přibližně 60 % dospělé populace.

Ke zjišťování, zda trpíme nadváhou, slouží výpočet tzv. BMI neboli body mass indexu. Ten vypočítáme, jestliže vydělíme svoji hmotnost v kg druhou odmocninou tělesné výšky v metrech. Normální hodnoty BMI se pohybují mezi 18,5 a 24,9; rozmezí od 25 do 29,9 značí nadváhu a BMI nad 30 již signalizuje obezitu.

Na BMI však nemůžeme stoprocentně spoléhat, není v něm totiž zohledněn poměr svalů a tukové tkáně na tělesné hmotnosti, stejně jako např. věk či pohlaví apod. Hodnoty BMI se tak např. u kulturisty mohou pohybovat ve vyšším pásmu, ačkoli tuku v těle hodně nemá, na druhou stranu u jedince, který se žádnému sportu nevěnuje, může být BMI v normě, i když má v těle nadměrné množství tuku a příliš málo svalů.

K přesnému stanovení stavu výživy je proto třeba navštívit odborníka, jenž má k dispozici přístroje měřící podíl tukové tkáně v těle. Ty také pomohou odhalit, na jakém místě se tuk hromadí, což ovlivňuje i komplikace, které se u člověka s nadváhou mohou objevit. U člověka s postavou typu jablko se tuk hromadí zejména na břiše, u typu hruška pak na stehnech a bocích.

Usazování tuku na břiše je z hlediska možných zdravotních problémů rizikovější než jeho ukládání v jiných partiích, to je také důvod, proč se při odborných měřeních zohledňuje mimo jiné i obvod pasu. Zvýšené riziko některých onemocnění, jako je např. cukrovka, vysoký krevní tlak či srdeční infarkt, se týká žen od 80 cm v pase a mužů od 94 cm.

Nadváha vzniká jako důsledek nadměrného příjmu potravy doprovázeného nedostatkem pohybu, mohou ji však způsobovat i některá onemocnění, např. snížená funkce štítné žlázy nebo Cushingův syndrom. Proti nadváze lze bojovat dodržováním zásad zdravé výživy a pravidelnou pohybovou aktivitou. Pokud se potýkáte s náhlým vysokým nárůstem hmotnosti, konzultujte svůj stav s lékařem, aby bylo vyloučeno endokrinologické onemocnění.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události