Nadprůměrná inteligence

Inteligence je definována jako schopnost nalézt řešení dané situace za pomoci využití známých vzorců. Měří se nejrůznějšími testy a existují i různé oblasti inteligence. Za průměrnou lze hodnotit takovou inteligenci, jež dosáhne při měření 100 mezinárodních bodů, za nadprůměrnou se inteligence označuje při dosažení více než 130 bodů. Důležité jsou však i další aspekty, jako například emoční či sociální inteligence, s jejíž pomocí analyzujeme vztahy ve společnosti a dokážeme udržovat společenský takt.

Nadprůměrnou inteligenci lze hodnotit pozitivně, neboť takový jedinec má pravděpodobně před sebou řadu profesních úspěchů. Někdy je však tato inteligenci vykompenzována nízkým emočním IQ, takže jeho sociální cítění je sníženo. To vede k těžšímu začleňování se do společnosti či horšímu navazování vztahů.

Spojována je také s některými psychickými poruchami, nezřídka se objevuje například u autistů. Autisté sice vynikají v jedné, často velmi složité oblasti a při měření IQ dosáhnou hodně bodů (pokud jim vyhovuje daný test), ale zároveň mají svůj vlastní svět, v němž žijí, a nikoho do něj nepustí. Vzhledem k tomu, že jejich sociální inteligence je naopak skoro nulová, se velmi obtížně začleňují do společnosti.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1Radka26. 5. 2023 10:49:47
Některá z uvedených tvrzení jsou chybná - např. nadprůměrná inteligence - nad 130 bodů a další jsou velmi zavádějící - např. ta o autistech - ti tedy nadprůměrnou inteligenci nemívají, protože 75 % z nich má mentální postižení

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události