Mateřská znaménka

Névy

Odborná terminologie uvádí mateřská znaménka pod názvem névy a definuje je jako nezhoubné neboli benigní kožní nádory. Můžeme se s nimi již narodit kvůli lokální anomálii kožního vývoje nebo se u nás vyskytnou v průběhu života. Většinou nejsou nebezpečné a jde spíše o kožní záležitost, ale je nutné je odlišit od zhoubného nádoru, především melanomu. Za vznikem név stojí pigmentové buňky kůže nebo krevní cévy – pak vznikne tzv. oheň (naevus flammenus), který je vrozený a podmiňuje jej zmnožení vlásečnic. Kvůli krvi ve vlásečnicích mají tyto névy červenou či fialovou barvu a většinou se vyskytují na tváři. Odstranit je lze laserem.

Shluky pigmentových buněk neboli melanocytů s tmavým melaninem pak vytvářejí pigmentové névy, jež mohou být někdy těžko rozpoznatelné od melanomu. Proto je nutné je včas vyjmout a následně provést histologické vyšetření.

Nebezpečná mateřská znaménka poznáme podle toho, že rychle mění svoji velikost (nad 6 mm), jejich zbarvení je nepravidelné a velmi tmavé, mají bílý kruh okolo i nepravidelný tvar, vyskytnout se může i krvácení. V případě podezřelého znaménka se ihned obraťte na svého kožního lékaře, neboť zhoubný nádor lze vyléčit pouze v případě, že je včas zachycen.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události