Krvácení z jícnových varixů

Portální žíla sbírá krev z orgánů trávicí soustavy a přináší ji do jater. Pokud jsou však játra napadena nemocí, například cirhózou, nemohou veškerou krev přijmout, a tím vzniká portální hypertenze. Tlak v portální žíle se zvyšuje a krev musí využít jiných cest k dostání se do velkých sběrných žil. Používá k tomu žilky, které se rozšiřují a otevírají, například ty jícnové. Neplatí však stoprocentně, že pacienti s jaterní cirhózou musí zároveň mít i jícnové varixy.

Tyto varixy představují cévy s velmi tenkou stěnou, jež jsou ukryty jícnovou výstelkou. Jsou však velmi citlivé a snadno se poškodí vinou tuhé potravy, kašle či zvracení, ačkoliv k prasknutí může dojít i samovolně.

Jestliže pacient zvrací rudou krev (hematemeze), signalizuje to masivní krvácení z jícnových varixů. Při slabším krvácení se objevuje meléna neboli dehtová stolice, jež má nasládlý zápach. Ke krvácení může docházet opakovaně a ne vždy se ho podaří optimálně vyléčit. V případě, že objevíte dehtovitou stolici, se okamžitě obraťte na lékaře. Jestliže zvracíte krev, ihned voláme záchrannou službu, neboť pacient je ohrožen na životě.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události