Křečovité propnutí těla do záklonu

Obloukovité prohnutí těla dozadu, opistotonus

Opistotonus značí propnutí těla do tzv. mostu, které doprovází hlava zvrácená vzad. Vzniká tehdy, když aktivační signály pro svaly zad a šíje, stejně jako další skupiny, převládnou nad inhibičními signály. Ty vysílá mozek inhibičními nervovými dráhami.

Tento příznak signalizuje pokročilé stadium tetanu, při němž se tetanický toxin šíří okolo nervových vláken do centrální nervové soustavy. Tetanický toxin produkují bakterie Clostridium tetani a velmi pokročilou fázi onemocnění poznáme podle celkové křeče všech svalů. Opistotonus je vyvoláván také akutním hysterickým záchvatem u labilních osob. Může za to rychlé a hluboké dýchání, jež způsobuje změnu vnitřního prostředí těla a poměry iontů, odborně nazývána jako hysterická hyperventilace, i hyperaktivita emočních center.

Na vzniku obloukovitého prohnutí těla se může podepsat i narušení funkce středního mozku vinou úrazů, krvácením při mozkové mrtvici či nádorů, respektive jimi způsobených útlaků, stejně jako záněty mozku (meningitida, encefalitida). Tomuto příznaku by měla předcházet řada jiných, a taktéž vážných příznaků, jež donutí nemocného vyhledat lékařskou pomoc. V případě, že se opistotonus projeví bez účasti lékaře, okamžitě přivoláme záchrannou službu.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události