Hyperaktivita

Zvýšená aktivita

Hyperaktivitu lze charakterizovat jako velmi nadměrnou psychickou a fyzickou aktivitu jedince. Diagnostikována bývá hlavně u dětí a nazývána je také jako AHDH syndrom (attention deficit hyperaktivity disorder). Tato porucha pozornosti se projevuje impulzivitou, hyperaktivitou a z hlediska vývoje nepřiměřenou nepozorností. Pokud tímto syndromem trpí i vaše dítě, nezapomeňte doktorovi připravit informace o tom, kdy se vyskytla poprvé, zda to bylo v souvislosti se školní docházkou a jak dlouho porucha pozornosti trvá.

Hyperaktivita nebo nadměrný temperament?

Pro hyperaktivní dítě je typické, že nedokáže u žádné aktivity vydržet příliš dlouho, a to ať už jde o povinnosti, či zábavu. Dítě má problémy se soustředěností, věnuje se více věcem najednou, vše vnímá povrchně a nezaměřuje se na detaily. Většinou nedovede udržovat pořádek či si naplánovat úkoly, jeho práce může být odbytá a plná chyb, nezřídka také působí jako duchem nepřítomné.

Hyperaktivita bývá u některých dětí spojena rovněž s vysokou impulzivitou, kvůli které je dítě neposedné, nevydrží ani chvilku na jednom místě, vrtí se, vměšuje se do rozhovorů a podobně. Častěji impulzivitou trpí chlapci než dívky a typická je rovněž silná emotivnost.

Léčba

To, zda vaše dítě trpí poruchou pozornosti, může diagnostikovat pouze doktor či psycholog, a to hlavně na základě pozorování, ale doporučit může i test EEG. Elektroencefalografie monitoruje činnost mozku dítěte přes pokožku hlavy. Součástí léčby je kromě léků s tlumivými účinky i logopedie, pohybová rehabilitace či psychologická terapie.

Zásadní roli však hraje rodina a škola. Rodinní příslušníci by měli být k dítěti laskaví a trpěliví, zvyšovat pochvalou a oceněním jeho sebevědomí i ho všemožně podporovat, neboť dítě s poruchou pozornosti potřebuje více než jiné citlivý přístup. Do denního režimu dítěte je pak vhodné zapojit různé hry, procházky a pohybové aktivity, při nichž se může dítě vybít. Ve škole pak dítěti pomůže trpělivý a kvalifikovaný odborník.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události