Hučení v uších

Ušní šelesty, tinnitus

Hučení v uších může signalizovat celou řadu nejrůznějších onemocnění. Odborný termín pro tuto nemoc je tinnitus a lze jej charakterizovat jako sluchový vjem bez reálného vnějšího zdroje. Tyto šelesty jsou velmi nepříjemné, projevují se pískáním či hučením a mohou omezovat nemocného v jeho běžných činnostech. I proto je nutné co nejdříve vyhledat lékaře.

Jestliže se ušní šelesty u vás objeví mezi 30. a 50. rokem života, mohou být způsobeny neurinomem akustiku, nazýván také jako nádor ze sluchového nervu, ačkoliv správně je vestibulární schwannom. Podle neurologické symptomatologie jde o syndrom mostomozečkového úhlu. Klinická symptomatologie se odvíjí od velikosti nádoru i útlaku přilehlých struktur.

Mezi typické příznaky patří pískání v uchu, poruchy trojklaného nervu, poruchy rovnováhy, problémy se sluchem a obrna lícního nervu. Zvětšování nádoru probíhá velmi pomalým tempem v řádu několika milimetrů ročně, a v případě, že je odhalen včas, je možné jej prostřednictvím chirurgického zákroku odstranit. Pacient se tak může vyléčit.

Jestliže pacient pociťuje točivou závrať, šelesty, nedoslýchavost či tzv. zalehnutí ucha, na vině je Menierova choroba. Tu způsobuje endolymfatický hydrops a přechodně je postižena funkce vnitřního ucha. Tinnitus mohou vyvolávat i jiné než ušní choroby, například postižení cév při ateroskleróze, ale může pocházet také od krční páteře.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události