Halucinace a bludy

Tyto poruchy vnímání a myšlení se projektují i do pacientova jednání a prožitků a spojovány bývají s psychiatrickými onemocněními či konzumací alkoholu a drog.

Vznik vjemu je zcela nezávislý na vnější realitě, avšak pacient je jako reálné vnímá. Jde proto o jednu z nejvážnějších poruch smyslového vnímání. Nejobvyklejší je sluchová halucinace, při níž slyší nemocný různé zvuky, slova, věty či dokonce monolog, které mohou být neutrální, ale také arogantní či imperativní (pacientovi něco nařizují). Sluchové halucinace se mohou objevit jako doprovodný jev při schizofrenii a u některých pacientů jde o tzv. vyzrazování myšlenky. Pacient pak nahlas slyší, jak někdo čte jeho myšlenky. Halucinací mohou být postiženy všechny smysly, a tak se objevují chuťové, čichové, dotykové či zrakové halucinace (vidění obrazců, osob, malých zvířat jako například bílých myšek). Při pohybových halucinacích získává nemocný klamnou představu o vlastním pohybu a při tzv. útrobních halucinacích se často objevuje sexuální kontext.

Zajímavé je, že halucinace může být vnímána nejen smysly, ale i dalšími částmi těla. Tak například pacient slyší hlas ve svém zubu.

Bludy

Bludy znamenají mylná přesvědčení, jejichž základem je psychotická choroba. Pacient bludům pevně věří a podřizujeme se jim, nezřídka jsou také doprovázeny klamy, iluzemi či výše uvedenými halucinacemi. Pokud u svého blízkého tyto bludy pozorujete, nesnažte se je sami vyvrátit, neboť by naopak mohly vzniknout další bludy. Raději navštivte společně psychiatra, který může doporučit i hospitalizaci.

Pacient může být postižen také bipolární afektivní poruchou, pro kterou je typické střídání depresivní a manické fáze. Existuje více druhů bludů, od těch paranoidních (viz článek Paranoidita) přes mikromanické, při níž se člověk domnívá, že je například těžce nemocný a chybí mu část těla, může se z něčeho obviňovat a trpět depresemi, až po megalomanické. Tento druh bludu souvisí s manickou náladou, při které se nemocný cítí jako například Napoleon či tvrdí, že je známý vynálezce a podobně. Pacient si není schopen své halucinace ani bludy uvědomit, na rozdíl od nemocných s pseudohalucinací, u níž jedinec nakonec získá nadhled.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události