Dvojité vidění

Diplopie

Tato nemoc má dvě formy: při monokulární diplopii nastává dvojité vidění pouze u jednoho oka, zatímco při binokulární formě dvojitě vidí obě oči.

Za monokulární diplopii může ve většině případů jednostranná oční porucha, například katarakta. Nemocný má pocit, že tzv. vidí duchy. Binokulární diplopie se objevuje při poruše souhybu očí. Ovládání každého oka má na starosti šest okohybných svalů, které zároveň reagují na druhostranné svaly, díky čemuž může mozek vyhodnotit obrazy z obou očí. Jestliže se mezi těmito svaly objeví nesoulad, obrazy z každého oka se posunou a výsledkem je dvojité vidění. Vždy záleží, který sval je porušen, neboť pacient nemusí vidět dvojitě celou dobu, ale například jen při pohledu vzhůru.

Diplopii může zapříčiňovat myastenia gravis, což je autoimunitní onemocnění, při němž je ničeno místo, na kterém je na sval přenášen nervový signál. Projevuje se slabými svaly i nedostatečnou kontrahací. Pokud je napaden okohybný sval, dvojité vidění se objevuje při únavě. Výpadek funkce okohybného nervu, ke kterému může dojít při mozkové mrtvici, úrazu či nitrolebečním krvácení, může rovněž způsobit dvojité vidění. Pokud trpíte výše uvedenými obtížemi, obraťte se na neurologa.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události