Dezorientace časem

Časová dezorientace

Dezorientace časem signalizuje poruchu vědomí, která může vzniknout ve spojitosti s úrazem, mozkovou mrtvicí, infekcí, nádorem, otravou, metabolickými poruchami, nemocemi mozku (nebo nemocemi postihujícími nejprve jiný orgán a následně i mozek) či jako následek konzumace velkého množství alkoholických nápojů. Časovou dezorientace u nemocného rozpoznáme tak, že nedokáže odpovědět na otázku, kolik mu je let a kdy se narodil, jaké je dnešní datum či co je za rok a další. Sám si na odpovědi nedokáže vzpomenout, ale pokud mu dáme na výběr, zvolí většinou správnou možnost.

Bezprostředně po úrazu, otravě či konzumaci alkoholu většinou nastává krátkodobá dezorientace, ať už časová, místní či osobou, a je potřeba obrátit se na lékařskou pomoc. Dlouhodobá dezorientace, která se objeví v souvislosti například s mrtvicí, pak vyžaduje stálou péči o nemocného člověka, ať už rodinou či prostřednictvím zdravotního zařízení.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události