Demence

Tato globální porucha intelektu, paměti i osobnosti se vyskytuje především u starších lidí. Nad 70. rok věku trpí poruchou paměti každý desátý člověk, přičemž u poloviny postižených za to může Alzheimerova choroba.

Alzheimerova choroba

Zapomínány jsou hlavně čerstvé události, objevují se také poruchy abstraktního myšlení, nemocný má problémy s rozhodováním, špatně se orientuje v prostoru a má zpomalené myšlení i jednání. Psaní i mluvení mu rovněž dělá problémy. V prvním stadiu choroby se pacient často opakuje, ztrácí nebo zapomíná věci jako klíče, někdy hůře hledá slova pro předměty každodenní potřeby. U někoho se může projevit i neschopností vyřešit problematickou situaci.

Postupně začíná člověk bloudit a mění se mu osobnost. Je pasivní a apatický, nemá zájem o své dřívější koníčky a stává se nesoběstačným. Mění se i city k jeho rodině a nejbližším a celá situace je pro pacientovo okolí velmi náročná. Nemoc nelze vyléčit či příliš ovlivnit, ale předepisovány jsou neuroprotektivní látky (selegilin – Junec, Niar, Sepatrem, Segalin či Cognitiv) i léky podporující kognitivní neboli poznávací funkce (rivastigmim –Excelon, donepezil – Aricept).

Alzheimerova choroba může být doprovázena depresí, neklidem, agitovaností či zmateností. Jestliže trpí touto chorobou někdo z vaší rodiny, konzultujte celou situaci s lékařem.

Jiné příčiny demence

Demenci mohou vyvolat i poruchy cévního zásobování mozku (mozková příhoda), nádory, různé úrazy jako pohmoždění a chronický subdurální hematom, pokročilé stadium infekce HIV, záněty mozku (herpes virus), snížená funkce štítné žlázy, hydrocefalus, metabolická a toxická poškození mozku (cirhóza jater, alkoholismus, nedostatek vitaminu B apod.) či toxický vliv léků jako psychofarmak (dlouhodobé užívání benzodiazepinů a neuroleptik) a cytostatik.

Léčba

Lékař vždy doporučí léčbu podle příčiny, která demenci vyvolala. Při cévních poruchách jsou tak podávány vazoaktivní látky, jež zlepší prokrvení mozku. Jako podpůrné látky slouží nootropika (cinarizin – Stugeron, pyritinol – Encephabol, piracetam – Pyramne, Nootropil, Kalikor, Oikamid).

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události