Cizí tělesa

 Cizí těleso může spolknout nejen dítě, ale i dospělý člověk, nejčastěji psychicky labilní osoba (např. v sebevražedném úmyslu) nebo účelově (např. vězni, přenašeči narkotik). Někdy dojde k nechtěnému spolknutí cizího tělesa, např. lidé s umělých chrupem snadno spolknou rybí nebo drůbeží kost. Diagnóza se stanoví na základě informací z předchorobí, dále endoskopickým nebo (u kovových předmětů) rentgenovým vyšetřením. Léčba závisí na velikosti předmětu. Menší těleso může odejít přirozenou cestou; vhodná je v tomto případě objemná zbytková strava (např. brambory, zelí), která obalí cizí těleso a to vyjde se stolicí. Postup kovového cizího tělesa sledujeme při průchodu zažívací rourou rentgenovým vyšetřováním břicha. Další možností je endoskopické odstranění předmětu ze žaludku. Při selhání výše uvedených postupů je nutná operace: vynětí ze žaludku po otevření jeho stěny. Tento chirurgický postup je nutný u větších, zejména ostrých cizích těles či těles zaklíněných v žaludku. U menších a kulatých předmětů lze předpokládat možnost odchodu přirozenou cestou.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události