Časté pády

V případě častých pádů existuje velmi mnoho příčin, avšak většinou za ně může problém v centrální nervové soustavě. Mozeček představuje integrační centrum, které kontroluje pohyby, rovnováhu a svalové napětí. Pokud je porušen, mohou nastat obtíže s rovnováhou. Lze rozlišit neocerebellární a paleocerebellární syndrom, přičemž ten druhý lze charakterizovat trupovou ataxií, při níž nemůže pacient stát s nohama u sebe. Chůze je o široké bázi (podobně jako při opilosti), doplňují ji kymácivé pohyby neboli titubace, které mají chůzi vyrovnat.

Za časté pády může někdy také léze rovnovážného ústrojí, přičemž lézi způsobuje krvácení, ischemie a další. Lze je rozdělit na centrální a periferní vestibulární syndrom, které se odlišují symptomy. Objevuje se také vertigo neboli rotační závrať a nystagmus (rytmické pohyby očních bulbů). Zatímco u periferního syndromu padá postižený jen na jednu stranu, u centrálního jsou směry pádu různé, i proto jsou tyto syndromy nazývány jako harmonický a dysharmonický. Objevit se může také zvracení a závrať a je nutné co nejdříve přivolat lékaře. Časté pády mohou být způsobeny rovněž 3. fází syfilidy, ta se však v současné době u nás již nevyskytuje. Jsou při ní poškozeny nervové dráhy v míše a nastávají pády či porucha rovnováhy.

Obdobně se projevuje spinální ataxie, která může být i dědičná (postižení míchy a mozečku). Jako příklad uvádíme Friedreichovu ataxii. Objevit se může také Menierova nemoc, u níž jsou typické poruchy sluchu a rovnováhy i ušní šelest. Pády jsou považovány za vážné symptomy a následuje je nutná hospitalizace a hledání jejich příčiny. Zavolejte sanitku.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události