Agresivita

Agrese

Tímto tématem se v současné době zaobírají kromě lékařů i sociologové a psychologové. Agresivita může být mimo jiné způsobena psychiatricko-neurologickým onemocněním, ale rovněž se stále častěji objevuje i u dětí a teenagerů a spojována je rovněž s kriminalitou.

Podle některých vědců má v sobě jistou dávky agresivity každý člověk, neboť je vrozená, avšak podle jiného psychologického směru se jí učíme teprve v průběhu života.

Psychologie se agresivitou zaobírá poměrně často. Lze najít spojitost s drogovou závislostí či užíváním alkoholu – například patická ebrieta (opilost). I po již malém množství alkoholických nápojů ztrácí jedinec kontrolu i zábrany, projevující se někdy fyzickým (tzv. brachiálním) nebo verbálním násilím. Opilý člověk pak často upadne do terminálního spánku a na své agresivní chování zapomíná.

Za agresivní chování mohou také úrazy, například při autonehodě, při nichž dojde k otřesu mozku a celkové dezorientaci. Jedinec pak může být agresivní, fyzicky napadnout záchrannou službu či utéct od nehody.

Za agresivitu mohou v některých případech také psychické poruchy, jako je paranoidní schizofrenie. Ta se rozvíjí hlavně v brzké dospělosti, vzácně v dětství. Porucha chování a agresivita může být u starších lidí spojena se začínající demencí (Alzheimerova choroba).

Existuje mnoho druhů a příčin agrese, a právě proto doporučujeme obrátit se v první řadě na psychologa v případě, že váš blízký je nadměrně agresivní, a to na rozdíl od jeho předešlého chování.

Návštěvu psychologa doporučujeme také v případě agrese u dětí. Příčina totiž může tkvět v sourozenecké žárlivosti nebo jde o vyvolání rodičovské pozornosti.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události