Zrakové vady

      Sníženou schopností vidění rozumíme krátkozrakost, dalekozrakost, stařeckou dalekozrakost nebo vadné zakřivení rohovky. 

Kapitoly

Zraková funkce

      Oči regulují průchod světla k sítnici, lámou dopadající světelné paprsky, přizpůsobují se pohledu na blízké či vzdálené předměty a vytvářejí obraz, který je okamžitě převáděn dále do mozku. Optický systém oka sestává v podstatě z rohovky, čočky a sítnice. Systém rohovka - čočka soustřeďuje světelné paprsky do ohniska na oční sítnici. Sítnice přeměňuje obraz v elektrické impulsy, které pak zrakové nervy dovedou až do mozku. Pouze leží-li ohnisko přesně na sítnici, je obraz ostrý. Leží-li ohnisko před nebo za sítnicí, stává se obraz nezřetelným.

Příčiny

      Krátkozrakost (myopie) je nejvíce rozšířenou poruchou zraku. Příčinou je chybný lom paprsků (příčinou je narušený poměr mezi lomivostí oka a jeho předozadní délkou) a obraz je zaostřen před sítnicí.
      Dalekozrakost (hyperopie) vzniká, když rohovka s čočkou zobrazuje předměty teprve za sítnicí (oční bulva je příliš krátká, takže ohnisko leží až za sítnicí).
      Při vadném zakřivení rohovky nebo také při astigmatismu je zakřivení rohovky nepravidelné a dopadající světelné paprsky se lámou různě silně - vzniká neostré vyobrazení. Vadné zakřivení rohovky se vyskytuje většinou společně s krátkozrakostí nebo s dalekozrakostí.
      Stařecká dalekozrakost (presbyopie) je obvyklým jevem. Přibližně od 45. roku života ztrácí čočka na elasticitě - nedokáže již přesně zobrazit blízko ležící předměty. Proto je obvykle třeba používat ve stáří brýle na čtení.

Průběh

      Protože se většinou vyvíjí pomalu, nebývá snížená schopnost vidění samotnými postiženými často ani zpozorována. Při krátkozrakosti jsou daleko položené předměty už pouze neurčité, na blízko je vidět ostře. Příznaky dalekozrakosti (na dálku je vidět dobře, na blízko rozmazaně) bývají v počátečním stadiu méně nebezpečné. Až do dvou dioptrií může zůstat zhoršení zraku nepozorováno.

Rozpoznání/vyšetření

      Krátkozrakost nebo dalekozrakost, jakož i vadné zakřivení rohovky rozpozná oční lékař s pomocí jednoduchých vyšetřovacích metod. Ostrost vidění se určuje prostřednictvím zrakové zkušební tabule. Na té jsou  zobrazeny znaky o různé velikosti, které ještě mohou lidé se zdravým zrakem z určité vzdálenosti přečíst. V současnosti je k přesném měření vad užíván laserový ofalmoskop.

Léčba

      K nápravě krátkozrakosti, dalekozrakosti a vadného zakřivení rohovky se používají většinou brýle nebo kontaktní čočky. Další možností je operace laserem, prováděná stále častěji.
      Metodou fotoablační refraktivní keratektomie (FRK) je prováděna korekce krátkozrakosti až do minus 6 dioptrií, a to s nepatrnou pravděpodobností komplikace. Studeným světelným laserem jsou při ní odstraněny části rohovky. Každá dioptrie je v přepočtu asi 12mm rohovky. Po operaci je šak třeba delší doby do definitivní úpravy zraku - citlivost na světlo a na oslnění, jakož i dočasné rozmazané vidění může trvat až šest měsíců.
      S pomocí další metody, LASIK, může být ošetřena krátkozrakost do minus 10 dioptrií, dalekozrakost do plus 3 dioptrií a vadné zakřivení rohovky až do minus 3 dioptrií. Velmi přesným nožem, který je řízen počítačem, se při ní rozřezává a „jako dveře“ otevírá nejsvrchnější vrstva (160 mm) rohovky. Odstraněno je tolik tkáně rohovky, kolik je ke korekci nutné. Nakonec je lamela zaklapnuta zpět. Také zde trvá operace pouze několik minut. Výhoda: Oko se léčí rychle, schopnost vidění se dá během několika málo dní opět do pořádku.
      Zda u vás přichází v úvahu laserová operace a jak vypadají vaše individuální rizika, se dozvíte na oční klinice.
      Operativní korekce stařecké dalekozrakosti zatím ještě není možná. Lidé špatně vidící kvůli stáří, kteří dříve viděli normálně, potřebují pouze brýle na čtení, zatímco starší lidé trpící dalekozrakostí potřebují jak brýle na čtení, tak brýle na dálku. Jen málo krátkozrakých může ve stáří brýle na čtení jednoduše odložit. Lidé trpící silnější krátkozrakostí potřebují brýle rozdělené na dvě nebo více částí (bifokální nebo multifokální) s rozdílným stupněm korekce.
      Zjistíte-li, že se váš zrak horší, vyhledejte v každém případě očního lékaře. Navíc se vyplácí pravidelná kontrola u optika nebo očního lékaře.

Prevence

      Zejména děti považují sníženou schopnost vidění za normální. Je proto důležité, aby nejpozději v předškolním věku prošly preventivním vyšetřením u očního lékaře. Také když u svých dětí zpozorujete zrakovou nejistotu, časté šilhání nebo zvýšenou citlivost na světlo, obraťte se na očního lékaře.
      Doporučit se dá pravidelná kontrola u optika - a to u všech věkových skupin. K očnímu lékaři také bezpodmínečně zajděte, pokud se např. necítíte jistí při jízdě automobilem nebo pociťujete při čtení bolesti hlavy.

Časté dotazy

      Jaké kontaktní čočky jsou lepší - tvrdé nebo měkké?
      Za normálních okolností jsou lepší čočky tvrdé. Lépe zásobují rohovku kyslíkem a lze o ně snáze pečovat. Měkké kontaktní čočky představují sice vyšší komfort při aplikaci, musí však o ně být naprosto dokonale postaráno, aby nedošlo k infekci.

      Lze ponechat kontaktní čočky v oku také přes noc?
      Lze, dělat by se to však nemělo. Platí to také pro čočky na jedno použití, jež dnešní průmysl nabízí: Když je čočka v oku,  rohovka vždy přijímá méně kyslíku.

      Jak se správně starat o kontaktní čočky?
      Čočky udržující tvar (tvrdé čočky) každý den důkladně promnout mezi dvěma prsty v čistícím a dezinfekčním prostředku a uschovávat v doporučeném roztoku. Flexibilní (měkké) čočky denně čistit, a to nejlépe přípravkem obsahujícím peroxid vodíku, a jednou týdně je ošetřit proteinovým čistidlem. Od přípravků typu \"vše v jednom\" raději ruce pryč. V žádném případě by se čočky neměly v očích nechávat přes noc: rohovka pak nedostává téměř žádný kyslík a zvyšuje se riziko infekce.   

      Je laserová operace bolestivá?
      Laserová operace je bezbolestná. Oko je místně umrtvené.

      Co se může při laserové operaci  pokazit?
      V nejhorším případě vede ošetření velmi silné zrakové vady k ne zcela dokonalé korekci. Ve většině případů je ovšem možné výsledek dále zlepšovat pomocí dalších operací.

      Mohou být obě oči operovány zároveň?
      Za normálních okolností nejsou obě oči operovány zároveň. U metody LASIK mohou být ošetřeny s odstupem dvou dnů. U jiných postupů musí být časové rozmezí mezi ošetřením jednotlivých očí o něco delší.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události