Zarděnky

      Zarděnky jsou celosvětově rozšířené virové onemocnění. Jde o typickou dětskou nemoc, která probíhá lehce a většinou bez komplikací. Pokud se nakazí dospělí, mohou být zarděnky někdy provázeny zánětem kloubů. Onemocní-li žena v prvních měsících těhotenství, dochází často k vážnému poškození plodu. V ČR se očkuje proti zarděnkám živou oslabenou očkovací látkou ve dvou dávkách v rozmezí zhruba 6 měsíců. Očkování navozuje spolehlivou imunitu.
      V r. 1982 bylo zahájeno očkování 12-tiletých dívek, od r.1986 jsou očkovány děti bez rozdílu pohlaví. V současné době (v r. 2002) jsou proočkovány všechny ženy do 32 let. Dík získané imunitě dětské populace se na minimum omezily zdroje možné infekce a pravděpodobnost nákazy těhotných zarděnkami je v ČR prakticky nulová. 

Kapitoly

Přenos nákazy

      Virus se množí ve sliznici nosohltanu. Je přítomen ve slinách infikovaných jedinců a přenáší se kapénkami, např. při mluvení, kašli, líbání, užívání společných příborů apod. Může tak dojít k přenosu z dítěte na těhotnou matku. Nebezpečí šíření infekce je zvyšováno tím, že téměř polovina infekcí proběhne nepozorovaně.

Průběh

      Od nákazy virem zarděnek do vzniku zjevného onemocnění uplynou zpravidla 2 - 3 týdny. Prvním příznakem nemoci je většinou lehký zánět nosohltanu a mandlí. Krční mízní uzliny, zvláště uzliny za ušima a v zátylku jsou zvětšené a bolestivé. Objevuje se vyrážka, a to nejprve za ušima a v obličeji, vzápětí se může rozšířit i na další části těla. Jde o drobné světlečervené skvrnky, které nesplývají. Vyrážka a další příznaky nemoci záhy, nejpozději do týdne, mizí. Onemocnění zanechává celoživotní imunitu proti zarděnkám.

Komplikace

      Infekce dospělých, ke kterým dochází spíše výjimečně, mohou mít někdy komplikovaný průběh. Nejčastěji jsou zaznamenávány bolestivé záněty drobných kloubů na prstech, někdy jsou postiženy i lokty a kolena. Zcela ojediněle jsou pozorovány známky nebezpečného rozšíření infekce do centrálního nervového systému. Dojde-li k infekci žen během prvních 3 měsíců těhotenství, je vážně ohrožen plod. 60 - 90% dětí těchto matek se rodí s různými poruchami. Poškození je tím pravděpodobnější, čím dříve došlo v těhotenství k nitroděložní infekci plodu. Může jít o srdeční vady, slepotu, hluchotu i poškození rozvoje mozku a jiné vážné poruchy.

Diagnóza

      Průběh zarděnek je zpravidla mírný a onemocnění nemusí být vůbec rozpoznáno. Pokud příznaky nestačí s jistotou na určení diagnózy, je nezbytné sérologické vyšetření. Průkaz akutní infekce se opírá o stanovení specifických protilátek třídy IgM a výnamný vzestup hladiny specifických protilátek v párových sérech odebraných po sobě v rozmezí 10-14 dnů. U těhotných, které nebyly očkovány a nejsou si jisty zda zarděnky prodělaly, je vhodné ověřit, zda mají protilátky proti zarděnkám.

Léčba

      Specifická léčba neexistuje a vzhledem k mírnému průběhu většiny onemocnění není ani nutná. Pokud se vyskytnou komplikace jako vyšší horečka nebo zánět kloubů, spočívá léčba v mírnění příznaků. U těhotných v počátečním stádiu těhotenství, které se dostaly vědomě do kontaktu s nemocným zarděnkami, je třeba laboratorně ověřit, zda mají protilátky a jsou chráněny. Profylaxe protizarděnkovým imunoglobulinem je možná, ale nechrání spolehlivě před infekcí a postižením plodu.

Očkování

      V ČR se očkují všechny zdravé děti po 15. měsíci života  tzv. trivakcinou, tj. kombinovanou očkovací látkou  proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. Všechny tři vakcíny obsahují živý, oslabený virus. Vakcína je bezpečná. Ojediněle se sice mohou okolo 9. dne po očkování objevit komplikace jako mírně zvýšená teplota, event. i prchavá vyrážka, tyto symptomy však zpravidla rychle ustoupí.

Časté dotazy

      Může se těhotná žena nechat očkovat proti zarděnkám?
      Očkovací látka obsahuje živý, oslabený virus. Proto je očkování těhotných zakázáno.  

      Proč se mají proti zarděnkám očkovat nejen dívky, ale i chlapci?
      Očkování proti virům zarděnek je v první řadě preventivní opatření, které chrání těhotné ženy a jejich děti. Pokud by chlapci zůstali neočkovaní, oběh viru v populaci by se nezastavil a ženy vnímavé k infekci by se mohly v těhotenství nakazit.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1Zdenka Macháčková19. 9. 2013 20:07:54
Jak dlouho trvá imunita po očkování proti zarděnkám? Vydrží po celou dobu fertilního věku děvčete očkovaného zhruba v roce a půl, nebo je potřeba pozdější přeočkování?

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události