Zápal plic

Pneumonie

      Ročně v České republice onemocní zápalem plic mnoho tisíc lidí všech věkových kategorií. Většinou je to následek bronchitidy, která se rozšíří na tkáň plic. Jako pneumonie je označován zánět plicních sklípků (alveolů) a/nebo plicního pojiva. Typickým projevem je hromadění zánětlivého výpotku v plicní tkáni. V průmyslových zemích je zánět plic  nejčastější příčinou smrti ze všech infekčních onemocnění, a ve statistice příčin smrti stojí na 5. až 6. místě.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

      Pneumonie může mít rozdílné příznaky. Většinou jsou následkem infekce některým virem, bakterií, houbou nebo parasitem. Obzvláště často se vyskytuje u malých dětí, kojenců, stejně jako u starších lidí (přes 65 let věku). Tyto skupiny pacientů jsou daleko více ohroženy, buď kvůli ještě ne zcela vyvinutému nebo naopak již ne tak funkčnímu imunitnímu systému.

      Dnešní medicína z praktických důvodů odlišuje dvě skupiny pneumonií:
      Onemocní-li pacient v prostředí, ve kterém se denně pohybuje, mluvíme o „komunitní pneumonii“ (z anglického označení „community pneumonia“). Je nejčastěji vyvolávána bakteriemi jako Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma  pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae.
      V rámci  onemocnění chřipkou může k pneumonii dojít přímým působením chřipkového viru nebo následnou nákazou jinými viry nebo bakteriemi.
      Druhou skupinu představují pneumonie, které vznikly během pobytu pacienta v nemocnici - „nozokomiální pneumonie“. Většinou je vyvolávají jiné druhy bakterií - Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Escherichia coli. A co hlavně, bakterie, které se šíří v nemocničním prostředí, jsou často rezistentní k různým antibiotikům. Léčba nozokomiálních pneumonií je proto složitější a vyžaduje užití jiných léků a jejich kombinací. A navíc, tyto pneumonie komplikují základní, často velmi vážné onemocnění, pro které byl pacient hospitalizován.

Průběh

      V případě, že jsou příčinou zápalu plic bakterie - zejména pak nejčastější pneumokoky, začíná nemoc většinou náhle zimnicí. Následují vysoké horečky, kašel a bolesti na prsou při dýchání. Pacienti trpí nedostatkem dechu - dýchavičností - a cítí se nemocni. Mohou také vykašlávat červeně zabarvený hlen. U některých pacientů je při nádechu viditelné zvětšení a pohyb nosních dírek (pohyb nosních křídel) - příznaky ukazující na obtížné nadechování. Sedmý až devátý den dojde ke kritickému rychlému poklesu horečky, který je spojen s život ohrorožujícím zatížením srdce a krevního oběhu.
      Průběh může ovšem být i zcela opačný, s pomalým zhoršováním celkového stavu, s přítomností pouze slabé horečky nebo příznaků podobných chřipce, bolestí hlavy nebo očních víček a suchého, trýznivého kašle bez hlenů. V takových případech jsou za vznik zápalu plic pravděpodobně odpovědné viry, mykoplazmata nebo chlamydie. Tento typ zápalu plic je označován také jako atypická pneumonie (na rozdíl od bakteriálních pneumonií je při atypických velký nález na rtg plic, ale skoro žádné poslechové známky zánětu).

Následky

      Při zánětu plicní tkáně jsou v mnoha případech postiženy i další orgány v okolí. Může tak dojít ke komplikacím jako je zánět pohrudnice, nahromadění vody nebo hnisu v prostoru mezi pohrudnicí a stěnou hrudníku (empyem), k zánětu osrdečníku (perikarditida), srdeční nitroblány (endokarditida) nebo srdečních chlopní.
      Při nedostačující nebo pozdě zahájené léčbě se může v plicích vytvořit dutina naplněná hnisem (absces), případně může zánět přejít do chronického stavu. Jako chronická se označuje pneumonie, která se po vyléčení v následujících 8 týdnech znovu objeví. Po třech až čtyřech týdnech bezvýsledné léčby, která neřináší žádné zřejmé zlepšení, by se proto vždy měly začít hledat jiné příčiny nemoci. Lékař musí vyloučit možnost, že se jedná například o zápal plic jako důsledek rozvoje nádoru, plicní tuberkulózy nebo úplného či částečného zablokování dýchacích cest vdechnutým cizím tělesem - u dětí např. burským oříškem.
      Dostane-li se původce nemoci do krve, mohou být infikovány i jiné, vzdálenější orgány těla. Může dojít také k zánětům středního ucha. Z tohoto důvodu by člověk neměl se zápalem plic zacházet jako s nějakou běžnou chrobou, ale již při prvním podezření na zánět plic navštívit okamžitě lékaře. Není-li pneumonie včas a správně léčena, může dojít kvůli poškození dýchání a rozšíření infekce na jiné orgány v celém těle k život ohrožujícím situacím, například k srdečnímu selhání. I při dnešní léčbě, která je daleko účinnější než v  minulosti,  až 20% pacientů na pneumonii a její následky umírá.

Rozpoznání/prohlídka

      Při poslechu plic fonendoskopem (auskultace) lékař většinou slyší známky postižení plicní tkáně zánětem a hromadění tekutiny v plicích. Ale negativní auskultační nález pneumonii nevylučuje - viz atypická pneumonie. Dále pomůže rentgen. S jeho pomocí se dá téměř s jistotou určit, zda se jedná o zánět či nikoli. Při pozitvním nálezu je na rentgenu vidět tak zvané zastínění postižených oblastí plicní tkáně. Mimo to se na rentgenovém snímku dá rozlišit, zda se jedná o zápal plic odehrávající se v plicních alveolech, nebo zda je ve větším rozsahu postižena i tkáň plic mezi alveoly (intersticiální tkáň).
      Vyšetřením krve je možné stanovit intenzitu zánětu i účinnost léčby. K volbě cílené medikamntózní léčby je důležité rozpoznání příčiny. Proto je buď proveden rozbor hlenu nebo rozbor  sekretu odsátého z bronchů.

Léčba

      Poté, co lékař odebere hlen, bronchiální sekret a krev k určení příčiny zánětu, měla by být v závislosti na vážnosti onemocnění zahájena léčba antibiotiky (i když ještě není znám původce nemoci), aby nedošlo ke zbytečným časovým ztrátám. Volba antibiotik se orientuje podle místa nakažení (doma, nemocnice), závažnosti příznaků, věku pacienta a případných dalších doprovodných nemocí. Je-li prokázán určitý původce zánětu plic a zjištěna jeho citlivost k antibiotikům, může být zahájena cílená antibiotická léčba.
      Protože jsou pacienti většinou velice vážně nemocni, je doporučován naprostý klid na lůžku. Aby se u starých lidí předešlo riziku vzniku trombózy, které se s delším ležením zvyšuje, měly by být po dohodě s ošetřujícím lékařem podávány injekce heparinu. Heparin zabraňuje tvorbě krevních sraženin a působí tak proti  vzniku trombózy.
      Při dýchacích potížích mohou případně pomoci látky, které rozpouštějí hlen (mukolytika), dechová cvičení a inhalace prostředků, které rozšiřují dýchací cesty. Při vysoké horečce je velice důležité dodržovat pitný režim, aby byla vyrovnána ztráta tekutin, ke které dochází pocením. V případě horečky vyšší než 39°C jsou  účinné také zábaly nebo čípky proti horečce.
      U malých dětí a kojenců s velmi těžkým průběhem nemoci může být nutná hospitalizace. Antibiotika musí být v těžkých případech často podávána do žíly, aby byla zajištěna vysoká účinná dávka a rychlý nástup účinku. Často je nechutentstvím ještě zvyšován nedostatek tekutin i potravy, takže musí být potrava i tekutiny podávány po určitý čas nitrožilně.

Prevence

      Dnes se ví, že pacienti s oslabeým imunitním systémem (např. lidé ve věku nad 65 let) mají podstatně vyší riziko onemocnět zápalem plic. Protože jednímj z nejčastějších a nejzávažnějších původců pneumonie jsou pneumokoky, proti nimž je možné očkovat, takovým oslabeným osobám se očkování velmi doporučuje (očkuje se na vyžádání).
      U starších lidí jsou to také často viry chřipky, které obzvláště v zimních měsících roku vyvolávají komplikace. Také proti chřipce je možné se dát očkovat. Ochrana po očkování trvá zhruba jeden rok, takže očkování je třeba každý rok opakovat (viz heslo „chřipka“), nejlépe krátce před začátkem chřipkové sezóny.

Časté dotazy

      Co mám dělat, když trpím zápalem plic, který ani po několika týdnech léčby není vyléčen?
      Normálně trvá asi dva až tři týdny, než se projeví první viditelné známky zlepšení potíží se zápalem plic spojených, a než je rentgenový nález negativní. Máte-li potíže se zápalem plic ještě po 3 až 4 týdnech, je velice pravděpodobné, že onemocnění má jiné příčiny. Pokud jste vyššího věku, měl by být nejdříve vyloučen nádor. Důležitý je stav vaší imunity - onemocnění jako např. cukrovka, tuberkulóza, mimoplicní nádory, AIDS apod. imunitu oslabují, a pneumonie probíhá hůře. Na místě je proto vyšetření odborníkem na plicní choroby, pneumologem.

      Co to je nemoc legionářů?
      Nemoc legionářů je infekční onemocní způsobené bakteriemi, tak zvanými legionelami, které postihují především plíce (bylo po prvé zjištěno na srazu amerických veteránů v jednom hotelu, kdy došlo k několika úmrtím - odtud název). Legionely se vyskytují všude po světě. Symptomy této nemoci mohou být mírné a připomínat chřipku, ale mohou se projevovat i život ohrožujícím způsobem - zápalem plic s vysokou horečkou, zimnicí a těžkými dýchacími potížemi. Legionela přežívá hlavně ve vlhkém prostředí, například v hadici od sprchy, ve vedení teplé vody a ve vodní náplni klimatizačních zařízení. Spolu s kapičkami vody jsou bakterie vdechnuty do plic a vyvolají zánět. Infekce nejčastěji napadá a ohrožuje hlavně lidi s oslabenou imunitou (senioři,  pacienti s rakovinou, cukrovkou aj., alkoholici…) nebo lidi, kteří v poslední době prodělali onemocnění srdce, ledvin nebo plic.
      Nejdůležitější a mnohdy život zachraňující je včasné nasazení antibiotik (obvykle erytromycinu). Ve vodě ve výše uvedených přístrojích je možné legionely zabít tím, že se voda ohřeje nejméně na 60°C.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1b.kubesch@bluewin.ch31. 3. 2018 11:35:42
Můj muž (89) trpěl pokašláváním, bolestmi v zádech a hlavy. Dg lehký zápal plic. Antibiotika (Azithromycin 500) nesnášel a musel být vysazen. Potíže (pokašlávání, boleti v zádech, hlavy) i po 3 týdnech přetrvávají. Lékař je do č. 4. na dovolené. Vzhledem k vysokému veku mám starost. Mohu čekat? Co je možné dávat namísto antibiotik?
0
2Www.jansadlo@seznam22. 7. 2019 18:19:45
Dobry den co znamena tezky zapal plic a vysoke hodnoty zanetu nad200?me matce je 68let.dekuji

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události