Zápach dechu

foetor ex ore

Nepříjemný zápach dechu (latinsky foetor ex ore) neboli tzv. halitóza může být skutečný nebo pouze vsugerovaný (tj. člověk se může pouze domnívat, že má nepříjemně zapáchající dech).

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Skutečný nepříjemný zápach dechu může být způsoben požitou potravou nebo inhalovanými (tj. vdechnutými) látkami, které se poté částečně vylučují plícemi, anebo některými onemocněními dásní nebo zubů, také fermentací (fermentace nebo kvašení) částí potravy v ústech. Nepříjemný zápach dechu, ale také může i  souviset s některým celkovým onemocněním. Jako jsou například jaterní encefalopatie (tj. poškození mozku při jaterních chorobách), diabetická acidóza (což je život ohrožující komplikace, vyskytující se u pacientů majících cukrovku; při této komplikaci dochází ke změně ve vnitřním prostředí lidského organismu, a sice k jeho okyselování, což může bez léčby způsobit smrt nemocného), nebo také infekční nebo nádorové choroby dýchacího ústrojí.

Jícen je za normálních okolností kolabován (tj. je prázdný a jeho stěny naléhají na sebe) a oddělen od dýchacích cest. Ačkoliv se při hromadění žaludečního obsahu nebo při postižení pacienta žaludečními nebo jícnovými nádory může objevit u takto postiženého jedince hnilobné říhání, nepříjemný zápach dechu (tj. tzv. halitózu) obvykle nezpůsobují gastrointestinální poruchy (tedy poruchy morfologické či funkční žaludku nebo střev).

Naprosto mylná je představa, že určitý zápach dechu ukazuje na stav trávení a funkci střev. Existuje i tzv. psychogenní halitóza. Tak se označuje stížnost osoby na vlastní páchnoucí dech, který ostatní lidé takto nevnímají a který může být podložen některými psychologickými faktory. Tato psychogenní halitóza se může u člověka objevit v průběhu některých úzkostných stavů (například u dospívajícího jedince při schůzkám s jedincem opačného pohlaví). Také se s psychogenní halitózou setkáváme například u hypochondrického pacienta, který v běžném životě často zveličuje a považuje za chorobné jinak zcela normální a běžné tělesné pocity. V některých případech však může být stížnost na psychogenní halitózu i projevem závažné psychiatrické poruchy nemocného. Tzv. obsedantní pacient může mít neustálý pronikavý pocit nečistoty, naproti tomu tzv. paranoidní pacient může trpět pocitem, že jeho vnitřní tělesné orgány zahnívají.

Chorobopis

Co je vlastně nepříjemný zápach dechu nelze nijak přesně definovat. Příslušný  jedinec si zápachu vlastního dechu nemusí být vůbec vědom, a navíc to, co je nepříjemné nějakému cizímu člověku, nemusí být vůbec nepříjemné pacientově partnerovi nebo příslušníkům rodiny takto postiženého jedince. Reakce ostatních lidí na nepříjemný zápach dechu určitého člověka je zčásti určena adaptací (tj. přizpůsobivostí) a sociálními faktory (například prostředím, ve kterém takto postižený jedinec žije).

Rozpoznání / vyšetření

Základem stanovení diagnózy postižení jedince nepříjemným zápachem dechu je pohovor a fyzikální vyšetření pacienta lékařem. Jestliže takovýto postup nenaznačí pravděpodobný podklad poruchy, není na místě žádné rozsáhlé diagnostické vyšetřování. 

Léčba

Léčení pacienta trpícího nepříjemným zápachem dechu je založeno na přesném odhalení příčiny této potíže. Poté následuje odstranění nebo léčení vyvolávající specifické příčiny (viz. výše uvedená kapitola věnovaná příčinám a rizikovým faktorům halitózy). U většiny pacientů trpících tzv. psychogenní halitózou zpravidla vždy pomůže jejich pozorné vyslechnutí a uklidnění. Jestliže však pacient přes toto lékařovo uklidňování setrvává na své stížnosti, může být nutná konzultace a pomoc psychiatra. 

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události