Zánět semenných váčků

Epididymitida

Akutní bakteriální zánět semenných váčků bývá u mužů obvykle spojen s infekcí dolních močových cest ( zejména se zánětem močové trubice a močového měchýře ). Jedná se o poměrně málo časté onemocnění.

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Akutní bakteriální epididymitida je ve většině případů komplikací bakteriální uretritidy ( tj. zánětu močové trubice ) nebo prostatitidy ( tj. zánětu předstojné žlázy ), přitom může být buď jednostranná nebo oboustranná. U mužů ve věku pod 35 roků je většina zánětů semenných váčků způsobena sexuálně přenosnými patogeny jako jsou Neisseria gonorrhoeae nebo Chlamydia trachomatis. Naproti tomu u mužů starších než 35 roků jsou nejčastějšími mikrobiálními původci epididymitid koliformní gram – negativní bakterie ( tj. skupina bakterií, které se rozlišují při mikrobiologickém vyšetření speciální metodou barvení podle Grama – při něm se odbarvují působením alkoholu ). Nemocní, kteří mají trvale zavedenou cévku do močového měchýře jsou náchylní ke vzniku opakovaného vracejícího se zánětu semenných váčků a onemocnění tzv. epididymo – orchitidy ( tj. zánětu semenných váčků a varlete ). Nebakteriální zánět semenných váčků a nebakteriální epididymo – orchitida jsou zatím neznámého původu, ale nejedná se o nijak vzácná onemocnění.

Chorobopis

Akutní bakteriální zánět semenných váčků ( tj. akutní bakteriální epididymitida ) je charakterizována horečkami a bolestmi v šourku. Nemocní mají obvykle pyurii ( tj. přítomnost hnisu v moči ), infekci v močových cestách, časté abnormality močového systému nebo podstoupili před krátkou dobou urologické vyšetření nebo zákrok. Při fyzikálním vyšetření zjišťujeme otok postiženého nadvarlete, jeho zatvrdnutí a výraznou citlivost části nebo i celého nadvarlete s probíhajícím zánětem. Následně zakrátko zjišťujeme také otok, zatvrdnutí i citlivost přiléhající části varlete. Většina nemocných má zároveň probíhající manifestní zánět močové trubice ( tj. uretritidu ). Klinické příznaky při onemocnění nebakteriálním zánětem semenných váčků a epidymo – orchitidou připomínají bakteriální zánět. Jestliže zánět přestoupí i na vas deferens ( tj. semenovod ) a funiculus spermaticus ( tj. provazec semenný ), hovoříme o tzv. funikulitidě ( tj. zánětu semenného provazce ).

Rozpoznání / vyšetření

U mužů ve věku pod 30 roků musíme z hlediska diferenciálně diagnostického brát v úvahu i onemocnění tzv. torzí varlete ( tj. otočení varlete kolem podélné osy vedoucí k porušení jeho cévního zásobení ), která má podobné klinické příznaky ( tj. především bolesti v oblasti šourku ). Kromě rozpoznání typických klinických příznaků ( jako jsou horečka, bolesti v šourku, otok, zatvrdnutí a výrazná citlivost postiženého nadvarlete nebo i varlete ) může napomoci ke stanovení správné diagnózy provedení mikrobiologického kultivačního vyšetření, a sice jak moče, tak také po provedené masáži prostaty získaného prostatického sekretu. Tímto vyšetřením se snažíme identifikovat infekčního původce onemocnění. K podezření na akutní bakteriální zánět semenných váčků vede i přítomnost současně probíhajícího zánětu močové trubice, který onemocnění akutní epididymitidou většinou doprovází. Při onemocnění nebakteriální epididymitidou a epididymo – orchitidou je mikrobiologické kultivační vyšetření moči i prostatického sekretu negativní. Klinické příznaky přitom připomínají bakteriální zánět semenných váčků ( viz výše ).

Léčba

Léčení akutního bakteriálního zánětu semenných váčků sestává z klidu na lůžku, podložení šourku, ledových obkladů na šourek, analgetik ( tj. léků proti bolesti ) a antibiotické léčby. K úspěšné léčbě je nutné podávat vhodnou antibiotickou léčbu, většinou ústy ve formě tablet, a to po dobu 7 až 10 dní. Jestliže je podezření na sepsi      ( tj. vnitřní otravu krve způsobenou bakteriemi, které se rozšířily v krevním řečišti ) je naprosto nezbytné okamžitě podat nitrožilně nebo nitrosvalově antibiotika podle mikrobiologicky stanovené citlivosti bakteriálního původce onemocnění ( například antibiotika ze skupiny aminoglykozidů nebo cefalosporinů 3. generace ). Bakteriologická kontrola po léčbě je nutná k potvrzení úspěšnosti léčby. Jestliže se vytvoří abscesy ( tj. dutiny vyplněné hnisem ), provádí se naprosto nutně jejich chirurgická drenáž a dokonalé vypuštění hnisu. Opakovaně se vracející epididymitida provázející zánět močové trubice nebo i zánět prostaty může být při neúspěšné antibiotické léčbě řešena také vasoligací ( tj. podvazem chámovodu ) nebo vasektomií   ( tj. vyříznutím části chámovodu ). Výjimečně může chronický zánět semenných váčků vyžadovat k odstranění obtíží i odstranění semenných váčků ( tzv. epididymektomii ). V případě opakovaně se vracejícího zánětu semenných provazců a při epididymo - orchitidě lze také uvažovat o profylaktické oboustranné vasektomii, neboť většina případů je spojena s retrográdní ( tj. zpětně prostupující ) infekcí touto cestou. Založení suprapubické nefrostomie ( tj. zavedení hadičky do ledvinové pánvičky přes kůži nad stydkou krajinou ) nebo vnitřního stentu ( tj. zavedení přemosťující hadičky do močových cest ) mohou též významně pomoci k vyléčení probíhajícího infekčního onemocnění. Léčba nebakteriálního zánětu semenných váčků a epididymo – orchitidy je prakticky zcela totožná, s výjimkou toho, že eventuálně podávaná antibiotika zpravidla nebývají klinicky účinná. Obstřik v místě funiculus spermaticus roztokem lokálního anestetika může výrazně zmírnit obtíže pacienta.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události